Weekmarkt Leek weer terug op de Dam

LEEK – In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de herinrichting van de Dam. Tijdens deze werkzaamheden heeft de weekmarkt gedurende twee en een halve maand op de Pulvertorenstraat gestaan.

De werkzaamheden aan de Dam zijn nu zover gevorderd dat de weekmarkt op donderdag 30 mei voor het eerst weer terug kan naar de oude locatie, op het nieuwe plein op de Dam.

 

Omdat de inrichting van het gebied is veranderd, zijn afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van de markt over een nieuwe opstelling. De marktkramen worden opgesteld op het plein, aan weerszijden van de rijstrook.

 

De Dam is vooralsnog niet voor autoverkeer bereikbaar. Na de Pinkstermarkt zullen de werkzaamheden aan het resterende deel van de Dam weer worden opgepakt. Ook wordt dan de kruising van ’t Piepke met de Bosweg en het tweede deel van de J.P. Santeeweg meegenomen. Deze werkzaamheden zijn tegen de zomervakantie afgerond. De aanplant van het groen gebeurt in het najaar.

 

Ook in de definitieve situatie is de Dam op marktdagen voor autoverkeer gesloten. De afsluiting vindt plaats met verzinkbare palen.

 

Bijdragen

Het centrumproject is een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen en aanvullende bijdragen van Provincie Groningen en Provincie Drenthe. De eigen bijdrage bestaat voornamelijk uit projectonderdelen waar de gemeenten al middelen voor gereserveerd hadden. Dit maakt het voor de gemeente Leek en Noordenveld mogelijk in deze financieel krappe tijden het centrum Leek-Nietap op te knappen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

 

Back to top button