Presentatie van agrarische natuurvereniging Boer&Natuur en LTO Noord

LeekLEEK – De agrarische natuurvereniging Boer&Natuur en LTO Noord afd Zwk, hebben bij het Ondernemersfonds van Leek een subsidie verzoek gedaan voor het project De agrariër zichtbaar.Waarom dit project ?

Hulpverleners, bezorgers van producten etc. hebben veelal moeite om in het buitengebied de juiste locatie te vinden.
Het is een wirwar van leesbare maar vooral onleesbare huis- en naamaanduiding.
Vandaar dat aan studenten van het AOC Terra Design en ontwerp, is gevraagd of zij een oplossing kunnen bedenken.
Het OVL heeft het subsidieverzoek gehonoreerd en de studenten zijn aan de slag gegaan.
Als start heeft een Edwin Nauta, bestuurder van ambulance- en brandweerauto, laten zien wat het probleem is.
Middels een filmpje vanuit de ambulance konden de studenten zien hoe moeilijk het is om het juiste adres te zien.
Maar ook het wisselend aantal bezorgers in het gebied kunnen lang niet altijd de juiste plek vinden.
Dit probleem speelt niet alleen in de agrarische sector maar geldt ook voor de vele zzp.ers in het buitengebied.
Op maandag 10 juni willen de studenten graag aan u de resultaten presenteren.

Er zijn 3 groepjes die hun idee presenteren:

1 groepje is uitgegaan van een bestaand paaltje dat veel door gemeentes wordt gebruikt en hebben daar iets bij ontworpen, 1 groepje heeft een creatievere oplossing: een paal die bestaat uit verschillende blokken, ieder blok heeft een functie: nummervermelding, brievenbus, evt. hokje waaruit men eieren kan verkopen en een groepje met een vrijere vormgeving.

Back to top button