Presentatie NAM over gaswinning in gemeente Leek

NAMLEEK – Gasvelden in gemeente Leek zijn klein. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wint al tientallen jaren aardgas in de Gemeente Leek vanaf de locaties Boerakker, Pasop en Zevenhuizen.

Deze velden zijn klein ten opzichte van het Groningen-gasveld bij Slochteren. In overleg met het college van burgemeester en wethouders heeft NAM besloten aan de gemeenteraad achtergrondinformatie te geven over gaswinning in de gemeente Leek. Deze presentatie vindt plaats op 19 juni 2013 om circa 21.00 uur (in de pauze van de raadsavond) en is openbaar.

De gasvelden Boerakker, Pasop en Zevenhuizen horen bij de 175 relatief kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer de helft van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden onder de Noordzee en elders in Nederland. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld bij Slochteren. Het Groningen-veld is een zeer groot gasveld. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk dat veld te gebruiken, wint de NAM voortdurend aardgas uit de relatief kleine gasvelden.

Uit de velden Boerakker en Pasop hoopt NAM de komende jaren in totaal nog ca. 1 miljard m3 gas te winnen. Met deze hoeveelheid gas kun je de provincie Groningen circa twee jaar lang van gas voorzien. Deze hoeveelheid is relatief klein. Het grote Slochteren-gasveld is circa 5000 keer groter dan Boerakker of Pasop. Het gasveld Boerakker ligt op 2900 meter diepte en bij Pasop boort NAM op 3090 meter. Naar verwachting zijn deze installaties nog een kleine tien jaar in bedrijf. Locatie Zevenhuizen stopt naar verwachting over enkele jaren met gasproductie. Het is mogelijk dat locatie Boerakker langer blijft als blijkt dat door zeepinjectie ook de laatste procenten aardgas uit het veld gehaald kunnen worden. Bij zeepinjectie wordt door de toevoeging van een mileuvriendelijke zeep ook het laatste restje gas uit de grond gehaald. Het is een techniek die in heel Nederland bij kleine gasvelden wordt toegepast.

Door de gaswinning in de gemeente Leek daalt de bodem op het diepste punt maximaal 2-4 centimeter de komende tientallen jaren. Dat gebeurt heel geleidelijk: het aardoppervlak daalt in de vorm van een platte schaal met een doorsnede van een paar kilometer. De ervaring leert dat natuur of gebouwen hiervan geen schade ondervinden. NAM krijgt de laatste tijd ook veel vragen over aardbevingen. Deze vinden met name plaats door gaswinning uit het grote Groningen gasveld (Slochteren). De velden in de gemeente Leek horen bij de kleine gasvelden. Daar is de kans op bevingen klein. Van de 175 kleine gasvelden in Nederland hebben slechts vier gasvelden voelbare bevingen veroorzaakt.

Op dit moment staan geen ingrijpende werkzaamheden van NAM gepland in gemeente Leek. Wilt u meer weten over de activiteiten van de NAM en gevolgen van gaswinning, dan bent u van harte welkom om de presentatie in de gemeenteraad bij te wonen op 19 juni 2013 om circa 21.00 uur.

Back to top button