Praat mee over beter OV!

OVLEEK – Binnen de regio Leek – Roden zijn wij gestart met de studie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) om het openbaar busvervoer Roden, Leek en Groningen op de (middel)lange termijn nog succesvoller te maken.

In het kader van de netwerkanalyse en de bereikbaarheidsstrategie in de regio Groningen – Assen is HOV van essentiële waarde. Ons uitgangspunt hierbij is hoogwaardig openbaar vervoer: snellere reistijden en een beter comfort. Wij vinden het erg belangrijk om bij de uitwerking nadrukkelijk ook uw mening mee te nemen!

Wilt u ook meedenken over vormen van hoogwaardig, snel en comfortabel vervoer van en naar Groningen? Praat dan met ons mee tijdens de eerste inloopavond voor Roden en Leek op dinsdag 2 juli 2013 tussen 17.00 en 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis te Roden. U kunt tijdens de inloopavond vragen stellen en ideeën opperen om het openbaar vervoer een impuls te geven. Vertegenwoordigers van de gemeenten Noordenveld en Leek, Provincies Drenthe en Groningen, Regio Groningen-Assen, OV-bureau Groningen-Drenthe en adviesbureau Grontmij zijn aanwezig.

U kunt op een voor u geschikt moment binnenlopen en kunt weer vertrekken op het moment dat uw vragen zijn beantwoord en u uw suggesties heeft doorgegeven. Kunt u niet aanwezig zijn, dan kunt u uw ideeën tot 5 juli 2013 doorgeven op e-mailadres [email protected] Bij het doorgeven van uw contactgegevens houden wij u tevens op de hoogte over de voortgang van het project en wint u mogelijk ook één van de 5 busdagkaarten van Qbuzz (voor 2 personen). Leuk voor een dagje uit!

 

Back to top button