Zevenhuizen start met de Bibliotheek op school

ZEVENHUIZEN – De gemeenteraad van Leek heeft woensdagavond 3 juli 2013 ingestemd met het collegevoorstel om de bibliotheek in ’t Wiekhuus in Zevenhuizen te sluiten en op beide basisscholen een Bibliotheek op school te starten.

Na de zomersluiting (15 juli tot en met 11 augustus 2013) is de huidige bibliotheek in ’t Wiekhuus nog open tot 1 september 2013. Op 1 oktober 2013 start de Bibliotheek op school. Ter overbrugging worden de boeken dan voor 6 weken uitgeleend. Volwassen leden kunnen na 1 september terecht bij bibliotheken in de omgeving bijv. Leek of Marum. Voor de leden die nu gebruikmaken van de bibliotheek-aan-huisservice verandert er niets.

 

De sluiting van de bibliotheek in ’t Wiekhuus is de start van een nieuw project, “de Bibliotheek op school”. Op de basisscholen De Delta en Het Veenpluis wordt een bibliotheek ingericht. De Bibliotheek op school is een structurele samenwerking van de scholen met Biblionet gericht op het bevorderen van leesplezier en het stimuleren van de taalontwikkeling. De collectie jeugdboeken van de bibliotheek Zevenhuizen wordt verdeeld over beide scholen. Per 1 oktober 2013 kunnen de leerlingen van de school boeken lenen in hun eigen bibliotheek op school. Ook voor de 0 tot 4-jarige kinderen uit Zevenhuizen komt er een collectie op de scholen. Overige lezers kunnen er hun bestelde boeken ophalen.

 

De invoering van Bibliotheek op school in Zevenhuizen is in nauw overleg met Biblionet, de scholen en de vrijwilligers van de bibliotheek in Zevenhuizen tot stand gekomen.

 

De gemeente Leek wil het komende jaar onderzoeken of Bibliotheek op school ook in de andere dorpen van de gemeente ingevoerd kan worden. De gemeente ziet een ander bibliotheekconcept als noodzakelijk om het bibliotheekwerk in de gemeente te kunnen behouden.

 

Het sluiten van de bibliotheek in ’t Wiekhuus zal gevolgen hebben voor de exploitatie van ’t Wiekhuus. De gemeente heeft met het stichtingsbestuur van ’t Wiekhuus afgesproken om in september 2013 te bekijken wat voor mogelijkheden er voor ’t Wiekhuus zijn.

Back to top button