Goede voortgang in herinrichting Centrum Leek-Nietap

Impressie Dam na herinrichtingLEEK – De afgelopen maanden is er goede voortgang geboekt in de nieuwe inrichting van het centrum van Leek en Nietap. Inmiddels is ook het straatwerk aan de J.P. Santeeweg, De Dam, ’t Piepke en een deel van de Bosweg gereed. Deze straten worden op 19 juli weer opengesteld voor het verkeer.

De gewenste nieuwe uitstraling en sfeer zijn hiermee al gedeeltelijk zichtbaar. Zoals men heeft kunnen zien zijn er op De Dam enkele verzakkingen opgetreden doordat er op de voetgangersgebieden geparkeerd werd. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt waarop zal worden toegezien. Na de bouwvak zullen herstelwerkzaamheden plaatsvinden, gecombineerd met het geplande aanbrengen van de boomroosters.

 

In het afgelopen voorjaar hebben de Samuel Leviestraat en het Synagogeplein een metamorfose ondergaan, is de overgang van het centrum Leek naar landgoed Nienoord aangepakt en zijn twee nieuwe parkeerterreinen aan De Schans en De Tip aangelegd.

 

Na de bouwvak gaat het gezamenlijke project van gemeenten Leek en Noordenveld verder met het herinrichten van het overige deel van de Bosweg. Verder in het najaar worden op alle deellocaties de groene maatregelen uitgevoerd, waaronder het aanbrengen van de blokhagen, het planten van de platanen en de groene omzoming van het parkeerterrein aan De Schans. Daarna kan in het voorjaar van 2014, als alles in bloei komt, de nieuwe sfeer in het gebied in volle omvang worden beleefd!

 

Handhaving

Tijdens de werkzaamheden heeft er een milde handhaving plaatsgevonden rondom en in het werkgebied. Nu de J .P. Santeeweg, De Dam, ’t Piepke en een deel van de Bosweg gereed zijn en weer formeel opengesteld worden voor het verkeer zal er weer normaal gehandhaafd worden. Wij willen iedereen er op attent maken dat er nu een eenrichtingverkeer situatie is op De Dam en dat alle parkeervakken binnen de blauwe zone vallen. Auto’s binnen de blauwe zone mogen maximaal 2 uur parkeren. Met een blauwe parkeerschijf kunt u het tijdstip van aankomst aangeven zodat de parkeertijd kan worden gecontroleerd. Hierop zal gehandhaafd worden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op www.leek.nl/leek_nietap. U kunt na de bouwvak ook weer langskomen op het spreekuur van maandag tot en met vrijdag tussen 9-10 uur (en op afspraak) in Infocentrum Leek-Nietap aan Piepke 4 in Leek. Tijdens de bouwvak van maandag 22 juli tot en met vrijdag 8 augustus 2013 is het Infocentrum gesloten.

 

Bijdragen

Dit project is een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen en aanvullende bijdragen van Provincie Groningen en Provincie Drenthe. De eigen bijdrage bestaat voornamelijk uit projectonderdelen waar de gemeenten al middelen voor gereserveerd hadden. Dit maakt het voor de gemeente Leek en Noordenveld mogelijk in deze financieel krappe tijden het centrum Leek-Nietap op te knappen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

Back to top button