Werkzaamheden herinrichting Centrum Leek-Nietap hervat

Vernieuwde DamLEEK – Na de bouwvak, vanaf 12 augustus, gaat de herinrichting van het centrum Leek-Nietap verder met het tweede deel van de Bosweg.

De Bosweg wordt dan weer voor doorgaand verkeer afgesloten vanaf de kruising met Piepke / Tolberterstraat. Dat betekent dat ook de passage van de Nieuwe Streek richting de Bosweg gesloten is voor doorgaand verkeer. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aanwonenden, ondernemers, publiek en bestemmingsverkeer. Winkels en woningen blijven voor voetgangers bereikbaar.

 

Verder in het najaar worden op alle locaties in het centrum de groene maatregelen uitgevoerd. Dat is het aanbrengen van de blokhagen, het planten van de platanen en het planten van de groene omzoming van het parkeerterrein aan De Schans. Daarna kan in het voorjaar van 2014 de nieuwe sfeer in het gebied in volle omvang worden beleefd!

 

Handhaving

Tijdens de werkzaamheden heeft er een milde handhaving plaatsgevonden rondom en in het werkgebied. Nu de J .P. Santeeweg, De Dam, Piepke en een deel van de Bosweg gereed zijn en weer formeel opengesteld worden voor het verkeer zal er weer normaal gehandhaafd worden. Wij willen iedereen er op attent maken dat er nu een eenrichtingverkeer situatie is op De Dam en dat alle parkeervakken binnen de blauwe zone vallen. Auto’s binnen de blauwe zone mogen maximaal 2 uur parkeren. Met een blauwe parkeerschijf kunt u het tijdstip van aankomst aangeven zodat de parkeertijd kan worden gecontroleerd. Hierop zal gehandhaafd worden.

 

Herstelwerkzaamheden

Zoals u hebt kunnen zien zijn er op De Dam enkele verzakkingen opgetreden doordat er op de voetgangersgebieden geparkeerd werd. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt waarop zal worden toegezien. Na de bouwvak vinden herstelwerkzaamheden plaats. Deze worden gecombineerd met het aanbrengen van de boomroosters.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op www.leek.nl/leek_nietap. U kunt vanaf 12 augustus ook weer langskomen op het spreekuur van maandag tot en met vrijdag tussen 9-10 uur (en op afspraak) in Infocentrum Leek-Nietap aan Piepke 4 in Leek.

 

Bijdragen

Dit project is een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen en aanvullende bijdragen van Provincie Groningen en Provincie Drenthe. De eigen bijdrage bestaat voornamelijk uit projectonderdelen waar de gemeenten al middelen voor gereserveerd hadden. Dit maakt het voor de gemeente Leek en Noordenveld mogelijk in deze financieel krappe tijden het centrum Leek-Nietap op te knappen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

Back to top button