Poiesz toont grootse toekomstplannen aan Tolbert tijdens bijeenkomst

TOLBERT – Poiesz Vastgoed B.V. heeft in overleg met de gemeente Leek een concept-plan ontwikkeld voor een toekomstbestendig centrum van Tolbert. Het plan vergroot de leefbaarheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en lost enkele bestaande problemen op.

Als het plan wordt uitgevoerd raakt het echter de huidige bewoners van 12 woningen van Wold en Waard aan de Leuringslaan en enkele ondernemers en bewoners aan de Hoofdstraat. Met deze mensen is vanavond gesproken door vertegenwoordigers van Wold en Waard, gemeente en Poiesz. Vervolgens is er aansluitend een informatieavond gehouden in de Postwagen te Tolbert voor direct aanwonenden, ondernemers en andere betrokkenen. Het doel van deze gesprekken en de informatieavond is het draagvlak te peilen voor het concept-plan.

Voorgeschiedenis en aanleiding
Het winkelcentrum van Tolbert functioneert niet optimaal. De bevoorrading van Poiesz vindt plaats door nauwe straten en geeft overlast naar omwonenden en levert onveilige situaties op. Ook is het parkeren een aandachtspunt en is de winkelruimte te klein en daarmee niet toekomstbestendig. De ruimtelijke kwaliteit van de huidige parkeerplaatsen en de openbare ruimte is ondermaats. Omdat een oplossing binnen het centrum in beginsel niet werd gevonden werd begin 2016 een plan gepresenteerd om Poiesz te verhuizen naar buiten het centrum van Tolbert. Winkeliers en andere ondernemers in het centrum van Tolbert zagen dit niet zitten. Poiesz en dorpsvereniging Oldebert zijn toen in overleg getreden om alsnog te zoeken naar een oplossing voor het behoud van de supermarkt in Tolbert. Na een gezamenlijke zoektocht en een verdere uitwerking en inkleuring daarvan tezamen met de gemeente, ligt er nu een voorstel waarin dit mogelijk is.

Het voorstel
Het voorstel is vanavond gepresenteerd door Poiesz om het draagvlak te peilen en om discussie te voeren. Het idee bestaat uit het slopen van enkele bedrijfspanden aan de Hoofdstraat en een 12-tal woningen aan de Leuringslaan. Hiermee wordt ruimte gemaakt voor meer en kwalitatief hoogwaardig parkeren en groen en voor de nieuwbouw van een toekomstbestendige supermarkt voor Poiesz. Het bestaande pand wordt aangeboden aan de ondernemers die gevestigd zijn in de te slopen panden.

Toetsing van draagvlak
Aan het begin van de avond zijn gesprekken gevoerd door Wold en Waard met de huidige bewoners van de 12 woningen. Ook is er door Poiesz gesproken met de ondernemers en bewoners van de panden aan de Hoofdstraat. De gemeente heeft de dorpsvereniging Oldebert bijgepraat. Op de informatieavond is vervolgens het draagvlak voor het concept-plan in breed verband gepeild. Na deze avond wordt bepaald of en hoe de plannen verder vorm gegeven worden.

Back to top button