Burgemeester Hoekstra houdt laatste nieuwjaarstoespraak van de gemeente Leek (Video)

LEEK – Dinsdagmiddag vanaf 16.00 uur stond het gemeentehuis in Leek in teken van de laatste nieuwjaarstoespraak/bijeenkomst als gemeente Leek voor de herindeling gemeente Westerkwartier die op het moment van schrijven over 357 dagen staat te gebeuren.

Het gemeentebestuur heeft eerder middels een uitnodiging alle inwoners, bedrijven en organisaties uitgenodigd voor deze informele bijeenkomst. Om 17.00 uur startte Berend Hoekstra met zijn nieuwjaarsboodschap die  onder de video volledig terug te lezen is.

Dames en heren,
Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie 2018.

Welkom richting alle inwoners van de gemeente, de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties.

Daarnaast heet ik welkom de leden van de gemeenteraad, de wethouders en uiteraard alle aanwezige medewerkers van de gemeente.

Ook een woord van welkom aan alle oud-bestuurders van onze gemeente en het bijzonder richting oud-burgemeester De Jong.

Dames en heren,
Al enkele jaren spreek ik mijn tevredenheid uit over een rustig verlopen oud en nieuw nacht.

Ook dit jaar kan ik u wederom met trots melden dat we nagenoeg een incidentloze jaarwisseling hebben meegemaakt.

En de gemeentelijke schade in het kader van oud en nieuw is gelijk aan het vorig jaar ongeveer € 800,-. Ja, u hoort het goed, een beetje storm levert meer schade op.

Landelijk is de schade teruggelopen van 17 miljoen euro naar 10 miljoen. Een mooi resultaat, maar toch altijd nog 60 cent per inwoner.

Voor Leek zou dat dan gelijk aan de landelijke trend een kleine
€ 12.000 zijn. Dus liggen we met nog geen € 1000,- ver onder het landelijk gemiddelde.

Ik zou dan ook De heer Joustra voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid willen uitnodigen om eens kennis te maken met de Leekster aanpak, voordat hij weer een vuurwerkrapport schrijft.

Nu moet je natuurlijk een rustige nacht wel een beetje relativeren. Her en der hebben de feestelijke activiteiten natuurlijk wel wat overlast gegeven, maar het is niet uit de hand gelopen.

En laten we eerlijk zijn elke Euro schade is er wel een te veel.

Een groot compliment voor alle inwoners van onze gemeente voor deze oud en nieuw viering is dan ook op zijn plaats. Maar zeker ook het tactisch optreden van de politie en de brandweer heeft daartoe bijgedragen.

Waar ik mij in toenemende mate wel grote zorgen over maak is het illegale vuurwerk.

Werd vroeger dit soort spul nog uit Duitsland en België gehaald en lukt het ons dat via grenscontroles te onderscheppen.

Tegenwoordig gaan de bestellingen via internet en worden ze via bezorgdiensten thuisbezorgd. Wel weet ik dat de grote koeriersdiensten als PostNL en DHL alles in het werk stellen om de pakketten te onderscheppen. Voor kleinere organisaties is dat moeilijk.

En waterdicht krijg je het systeem niet. Op deze manier rijden nietsvermoedende bezorgers soms met complete bommen rond.

Je moet er toch niet aandenken, wat de gevolgen kunnen zijn als een dergelijk busje betrokken wordt bij een ongeluk.

Nu is het de politie voor de jaarwisseling wel gelukt om meer dan
65 kg illegaal vuurwerk bij particulieren te onderscheppen, maar dat spul is dus al wel vervoerd.

En waarschijnlijk was het nog maar een fractie van wat er in omloop was.

Meneer Joustra, Ik zou mij daar maar eens druk overmaken. Ik hoop toch niet dat u denkt dat bij een legaal vuurwerk verbod de illegaliteit af zal nemen.

Daarbij komt dat de handhaving op een vuurwerk verbod nagenoeg onuitvoerbaar is. Dit vraagt zo veel politie inzet, dat je met de huidige budgetten de rest van het jaar nagenoeg geen agent meer op straat zult zien.

Nee wat mij betreft handhaven we het legale spul, zorgen we voor goede voorlichting in preventieve sfeer en zetten we onze capaciteit in op de illegale stromen.

Wellicht moeten we de normen voor het legale vuurwerk nog wat aanscherpen en moet je je afvragen of de verkoop van het categorie 1 vuurwerk via de supermarkten gewenst is.

Zelf ben ik, er wordt zo langzamerhand over een traditie gesproken, de oudejaarsavond om 10.30 uur nog even op het politiebureau geweest om mij bij te laten praten over de laatste stand van zaken.

Toen bleek al dat er weinig signalen waren, die duiden op gedoe.

Na de jaarwisseling heb ik ‘s nachts samen met de gemeentesecretaris een rondje door de gemeente gemaakt. We hebben het dorpsfeest in Oostwold bezocht en zijn een kijkje wezen nemen bij het Nieuwjaarsfeest in het Sportcentrum.

Weer een volle hal met feestvierende jeugd uit Leek en verre omstreken.

Ook dit jaar werd er weer een strikte alcoholcontrole aan de deur uitgevoerd en jongeren met een slok te veel op werden niet toegelaten.

In een enkel geval bij te veel slokken te veel werden de jongeren aan de politie overgedragen om na een proces-verbaal thuis gebracht te worden en dat werd door de jongeren niet altijd gewaardeerd moet ik zeggen.

Dames en heren,
Het aantal inwoners van onze gemeente is het afgelopen jaar met 44 toegenomen.

Dit cijfer werd trouwens op een negatieve manier beïnvloed door het zogenaamde geboorteoverschot, het verschil tussen geboorten en overlijden, afgelopen jaar was dat -47. Tegenover 163 geboorten stonden 210 overlijdens.

Wel droegen de nieuwe inwoners, 1198, positief bij aan het inwonertal. Daar moeten de vertrekkers,1107 wel weer tegenovergesteld worden, maar toch een positief saldo van een kleine honderd.

Door de nieuwbouw is het aantal adressen met 80 toegenomen en komt nu uit op ruim 8600

In de wijk Oostindie werden in 2016 nog 50 kavels verkocht, het afgelopen jaar 72.

In Zevenhuizen verkochten we dit jaar 15, in Oostwold 16 en nog 1 in de wijk de Linde.

Dus in totaal 104 kavels tegen een opbrengst van 5,35 miljoen. Geraamd waren 56 kavels tegen een opbrengst van 3,75 miljoen. Dus een meevaller van 1,6 miljoen.

In totaal zijn er in 2017 dus 80 woningen opgeleverd.

Op dit moment zijn nog eens 88 woningen in aanbouw te weten 62 in Oostindie, 13 in Oostwold, 12 in Zevenhuizen en 1 aan Diepswal.

Daarnaast is de voorraad van kavels in Oostindie nagenoeg opgedroogd. Vandaar dat we de tweede fase van het deelplan de Hoven naar voren hebben getrokken. Dit deelplan wordt trouwens volledig gasloos aangelegd. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan de klimaat en aardbevingsproblematiek. Sinds gisteren weer een zeer actueel onderwerp.

Door al deze ontwikkelingen bedraagt het inwoneraantal van de gemeente Leek nu 19.687.

Ook voor nieuwe bedrijfsvestigingen zit de zaak weer in de lift.

Enerzijds vinden vrijgevallen bestaande bedrijfspanden weer invulling, zoals de vestiging van het hoofdkantoor van Koopman Transport uit Noordhorn met 50 medewerkers op Leeksterhout .

En is het personeelsbestand van JC Electronics gegroeid van 130 naar 180 medewerkers. Het bedrijf dat bij een bezoek van de Commissaris van de Koning Rene Paas dit jaar met complimenten werd overladen.

Daarnaast heeft VCN op het bedrijventerrein Diepswal de gebouwen van zijn buurman overgenomen om de productiehallen sterk te vergroten

Op Leeksterveld heeft Adema deuren uit Stiens in september een tweede vestiging met een grote showroom geopend, zijn de contouren van de nieuwbouw van Amy Water systems duidelijk zichtbaar en het bedrijfsverzamelgebouw van MGB Vastgoed is voor twee derde verhuurd of verkocht.

In december zijn er nog weer voor 3 bedrijfskavels op Leeksterveld opties verleend.

De totale opbrengst voor de gemeente bedroeg afgelopen jaar 200.000. Dus samen met de woningbouwlocaties ruim 5,5 miljoen.

Dames en heren,
Dit is mijn laatste nieuwjaarstoespraak voor de gemeente Leek. Volgend jaar maakt u deel uit van de Gemeente Westerkwartier of wordt het toch de Gemeente Tolbert.

Een fantastische stunt van de oudejaarsploeg. Als waardering hebben we voor vandaag besloten om naast de Leekster driekleur ook de Tolberter vlag te hijsen.

Deze oudejaarsstunt haalde niet zoals in het verleden de landelijke media, maar had in het Westerkwartier wel de nodige impact.

Was de betrokkenheid van de bevolking tot op heden nog vrij marginaal bij de gemeentelijke herindeling. Tolbert liet in ieder geval van zich horen.

Wel was er dit jaar op andere vlakken landelijke media-aandacht. Zo was er een geschil tussen hondenbezitters en de gemeente over het plaatsen van een hek op Nienoord. De rijdende rechter kwam eraan te pas.

De hondenbezitters werden door hem in het gelijk gesteld. Sportief als we zijn, stond er de volgende dag een hek. Dat maakt de rijdende rechter wel anders mee.

Op oudejaarsdag bestede het NOS-jeugdjournaal aandacht aan het 25-jarig jubileum van de Carbid Boys uit Zevenhuizen

De carbid knallers verzorgen naast hun shows met de melkbussen ook een kinderworkshop. Kinderen worden met een verfblikje de basisbeginselen van het carbidschieten aangeleerd.

Op deze manier voorkom je dat er onverantwoord wordt geëxperimenteerd. Een mooie preventieve actie, NOS-jeugdjournaal waardig.

Een hele mooie opsteker voor eenieder die zich bezighoudt met de inzameling van afval in onze gemeente was de uitslag van een online enquête.

Uit een door de NOS uitgevoerd onderzoek over afvalinzameling blijkt dat de inwoners van onze gemeente het meest tevreden zijn van heel Nederland. Met een gemiddeld cijfer van 8,54 staat Leek trots bovenaan

Trouwens onze partner gemeente Zuidhorn staat op de tweede plek. Dus wat afvalinzameling betreft moeten we het in de nieuwe gemeente mooi zo laten.

Wat we eigenlijk niet zo moeten laten is het centrum van Tolbert.

Er ligt een mooi ontwikkelplan om het centrum een nieuw impuls te geven. Daarmee krijgt het 1035 jarig dorp weer een bruisend centrum, daarvoor hoeft het niet eens de hoofdplaats van het Westerkwartier te worden. Laten we hopen dat de betrokken partijen eruit komen.

Ook Nienoord heeft de ambitie om nog meer te bruisen als het al doet.

Elf organisaties die actief zijn op het Landgoed hebben samen een ambitieplan opgesteld Hiermee willen ze nadrukkelijk het Landgoed een gezamenlijk gezicht geven.

Om de eerste projecten van de grond te tillen gaan deze organisaties met de gemeente investeren in een aanjager, die de komende twee jaar de acties zal gaan coördineren.

Dat er voor de Leekster bevolking veel potentie ligt, bewees het Podium Nienoord afgelopen jaar met hun succesvol initiatief Sunday in the Park.

Dames en heren,
Het afgelopen jaar hebben weer meer sportorganisaties de mogelijkheden ontdekt van onze Topsporthal. Was het de Judobond in 2016 al goed bevallen in Leek. Ook dit voorjaar hielden ze hun NK in onze hal.

Een mega operatie was het verplaatsen van een Europacupwedstrijd van Donar naar de Topsporthal.

Aangezien Martiniplaza, niet beschikbaar was, werd in de Topsporthal een heuse basketbalarena gerealiseerd

Naast het vervoeren van de sportvloer en de baskets vanaf Groningen werden er grote publiekstribunes gebouwd.

Alle moeite is niet voor niets geweest.

Voor ruim 2300 toeschouwers versloeg Donar het sterke Le Portel. De Franse ploeg die daarna in de groepsfase geen wedstrijd meer verloor.

Voor Donar was de tweede plaats in de poule voldoende om door te gaan naar de volgende fase.

Ook Lycurgus, volleybal toonde belangstelling. Echter hun Europees avontuur werd vroegtijdig beëindigd.

Wel werd het Olympisch Turngala wederom in de hal georganiseerd en staat er voor februari zeer waarschijnlijk een dames zaalvoetbal interland op het programma. Dan kunnen we eens zien of de dames zaalvoetballers al net zo ver in ontwikkeling zijn als hun collega’s op het veld.

Al deze activiteiten worden mede ingezet in het kader van sportstimulering. Immers sporten en bewegen komt je gezondheid ten goede.

Een mooie regeling hiernaast zijn dan ook de GIDS gelden. Via deze regeling kunnen burgers initiatieven indienen om sporten en bewegen te stimuleren.

Een burgerpannel beoordeelt de subsidie aanvragen en adviseert daarbij het college ter besluitvorming. Gerealiseerd is bijvoorbeeld een klimtoestel in Oostindie en een project om overgewicht bij jeugd tegen te gaan.

Dames en heren,
Wat voorzieningen betreft mag Leek trots zijn op de realisatie van Hospice Vredeborgh. Het huis wat uitkomst kan bieden in de laatste moeilijke fase van het leven, hoopt toegankelijk te zijn voor inwoners van het Westerkwartier en Noordenveld.

Het leven van de familie Akbari ziet er sinds afgelopen jaar weer een stuk vrolijker uit.

Na een verblijf van 15 jaar is er voor de moeder en de kinderen eindelijk een verblijfsvergunnig.

Het doet mij goed dat door middel van stille diplomatie het een en ander voor elkaar is gekomen. Hieruit blijkt dat het samenwerken tussen verschillende overheden wel degelijk vruchten af kan werpen.

Ook het samenwerken op het gebied van de huisvesting voor statushouders heeft dit jaar zijn vruchten afgeworpen. Doordat de vier Westerkwartier gemeenten samen met de Woningbouwcoöperatie Wold en Waard dit probleem aangepakt hebben. Was al voor het eind van dit jaar aan de taakstelling voldaan.

Op de valreep van 2017 is het nog mogelijk gemaakt dat de basisonderwijs organisaties, Westerwijs en Penta Primair per 1 januari konden fuseren.

Het kostte wat moeite, maar dan heb je ook wat, zal ik maar zeggen. Hierdoor ontstaat er een sterke onderwijs club voor het Westerkwartier.

Een absoluut dieptepunt was het afgelopen jaar het verlies van mijn dierbare collega, Bert Swart, burgemeester van Zuidhorn.

Door zijn inzet en relativerend vermogen rondom de herindeling hebben we grote stappen kunnen maken. Nog dagelijks profiteren we van die eerste stappen, die er zijn gezet. Ik hoop dan ook dat we de laatste fase van dit traject op dezelfde manier kunnen invullen.

Dames en heren,
Bestuurlijk gaat de gemeente zijn laatste jaar in met een unaniem gesteunde begroting,

zal in 2018 de verkeersvisie worden vastgesteld,

worden de infrastructurele werkzaamheden in het kader van het openbaar vervoer opgestart en zal het extra voetbalveld voor VEV worden opgeleverd.

En er zal een beslissing genomen moeten worden over de vorm van een binnensportzaal in combinatie met andere voorzieningen in Zevenhuizen.

Verder gaan we door met de verkoop van kavels en komt er nog veel meer op ons pad.

Als afsluiting van deze regeerperiode gaan we op 21 november naar de stembus voor het verkiezen van een nieuwe gemeenteraad voor de gemeente Westwerkwartier.

U hoort het wel ondanks de voorbereiding op de herindeling blijft de winkel nog gewoon open. Ook in 2018 gaan we verder met de ontwikkelingen op Leekster grondgebied.

De voorbereiding op de gemeentelijke herindeling heeft trouwens het afgelopen jaar van eenieder veel energie gevraagd.

Een groot compliment richting alle medewerkers, onze raadsleden en dagelijks bestuurders.

We gaan er nog op eenzelfde manier een jaar tegenaan.

Dames en heren,
Zo dadelijk gaan we verder met het informele gedeelte, blijft u vooral nog een lange tijd onze gast. En bouw alvast aan de netwerken die nodig zijn om de toekomst aan te kunnen.

Ik wil vanaf deze plek de bodes bedanken voor hun inzet om deze nieuwjaarsvisite wederom mogelijk te maken.

Hoe het er het volgend jaar uit zal zien, weten we nog niet. In ieder geval zonder mij als burgemeester en ook zonder Martha Prinsen, als stille kracht, die samen met haar team deze en vele andere bijeenkomsten hier in het gemeentehuis mogelijk maakt.

Graag een applaus.

Ik wil u allen vanaf deze plek een voorspoedig 2018 maar bovenal een gelukkig en gezond jaar toe wensen.

Ik zei het al. We maken er een mooi jaar van en dat doen we als gemeentebestuur graag samen met u allen.

Veul hail en zeg’n

Dank voor uw aandacht.

   .
Back to top button