Vervolg project verduurzaming Nienoordsingel

Nienoordsingel_metBorgLEEK – Op 19 augustus start de aannemer met de aanpak van de tweede fase van de Nienoordsingel (vanaf de S-bocht tot Midwolde). De gemeenteraad van Leek heeft hier in oktober 2012 toe besloten.

Dit betekent dat de werkzaamheden aan deze laan in het zuidelijk gedeelte (tussen de S-bocht en het Molenwijkje) op dezelfde wijze uitgevoerd worden als bij fase 1. De bomen worden vervangen, de bermen worden verbreed en het asfalt wordt vervangen door klinkers. De bomen in het noordelijk deel (vanaf het Molenwijkje tot aan de kerk) blijven voorlopig staan. Wel wordt ook daar het asfalt vervangen door klinkers en de parkeerplaats bij Midwolde wordt opnieuw ingericht.

 

Afsluiting

Vanwege de werkzaamheden is de Nienoordsingel vanaf Midwolde tot in de S-bocht tijdelijk afgesloten voor alle verkeer vanaf 19 augustus t/m 20 december 2013. Dat betekent dat het fietspad langs het Molenwijkje bij de Nienoordsingel doodloopt. Ook de Westerheerdtlaan wordt bij de Nienoordsingel afgesloten. De afsluiting vindt alleen plaats in de periode dat dit noodzakelijk is om het werk aan de Nienoordsingel uit te voeren.

 

Kwaliteitsverbetering landgoed Nienoord krijgt vervolg

In de afgelopen maanden is er hard doorgewerkt aan een kwaliteitsverbetering van het landgoed Nienoord. De Nienoordsingel heeft een metamorfose ondergaan. De hoofdbrug en Zaanse brug zijn gerestaureerd, net als de borg, de bijgebouwen en de schelpengrot. En er is een marketingvisie voor het landgoed opgesteld, het toeristisch overstappunt voor fietsers, de verbindingszone met het centrum van Leek en de scheiding van verkeerstromen zijn grotendeels gerealiseerd. In het komende half jaar wordt het landgoed verder opgeknapt. De tweede fase van de Nienoordsingel wordt opgepakt. De bebording wordt aangepast en de borggracht uitgebaggerd. Zo kan het landgoed van de gemeente Leek behouden blijven voor de toekomst. De kwaliteitsverbetering is onderdeel van het project Versterking Toeristische en Recreatieve Infrastructuur Landgoederenzone Leek-Roden, bestaande uit Nienoord in de gemeente Leek en Terheijl en Mensinge in de gemeente Noordenveld. Doel is de natuur- en cultuurhistorische waarden voor de toekomst te behouden en de sterke punten van de landgoederen verder te ontwikkelen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project, een ‘virtuele wandeling’ over het toekomstige landgoed en centrum van Leek en de achtergronden over het raadsbesluit kunt u kijken op www.leek.nl/nienoordsingel.

   
Back to top button