Tennisclub Nienoord winnaar provinciale vrijwilligersprijs

PROVINCIE – Tennisclub Nienoord uit Leek, Jeugdsoos Flits uit Loppersum, Stichting Nieuw Nabuurschap uit Groningen en Colourful Bedum zijn de winnaars van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2017.

Gedeputeerde Nienke Homan maakte de winnaars maandag bekend tijdens een feestelijke avond in het provinciehuis: “Met deze prijs waardeert de provincie het vele goede werk dat deze vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.”

De winnaars kregen ieder een bedrag van 3000,- euro. De overige genomineerden, Keetpop uit Leermens, Multicultureel vrouwencentrum Jasmijn uit Groningen, Wijkbedrijf Selwerd uit Groningen en Basketbalvereniging Millwings uit Winschoten ontvingen een aanmoedigingsprijs van 1000,- euro.

Achtergrondinformatie
Categorie Sport: Tennisclub Nienoord uit Leek
Tennisclub Nienoord heeft zo’n 400 leden waarvan ruim een vijfde actief is. Deze vrijwilligers zetten zich daarnaast ook in voor anderen in de samenleving, zoals met een tennisprogramma voor vluchtelingen. De jury is onder de indruk van de vele activiteiten die tennisclub Nienoord organiseert en vindt het lovenswaardig dat de club maatschappelijk actief is.

Categorie Jeugd: Jeugdsoos Flits uit Loppersum
Al meer dan 25 jaar biedt Jeugdsoos Flits een veilige plek aan de jeugd. Zo’n 25 vrijwilligers jonger dan 25 jaar organiseren allerlei activiteiten, van disco en sporttournooien tot knutselmiddagen. De jury waardeert de manier waarop de jongeren samenwerken met de gemeente om het leuk en veilig te houden.

Categorie Leefbaarheid: Colourful Bedum
De vrijwilligers van Colourful Bedum organiseren activiteiten voor nieuwe dorpsbewoners die geïmigreerd zijn, zoals fietslessen en de winterloop en de internationale catering bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De jury heeft grote bewondering voor de vrijwilligers omdat zij er in slagen autochtone bewoners en nieuwkomers in Bedum op een laagdrempelige manier samen te brengen.

Categorie Zorg: Stichting Nieuw Nabuurschap uit Groningen
Stichting Nieuw Nabuurschap biedt een zingevende dagbesteding aan mensen met een langdurige psychiatrische problematiek. Zoals de belasting- en paperassentoko, waarbij 35 cliënten honderden andere cliënten helpen met de administratie. Deze werkwijze, voor en door (ex-) cliënten, vindt de jury prijzenswaardig.

Foto’s: TC Nienoord

   
Back to top button