Groen licht voor zonnepark van 10 hectare op bedrijventerrein Leeksterveld

LEEK – Ecorus Projects B.V. uit Purmerend heeft half januari 2018 subsidie toegekend gekregen voor de realisatie van een zonnepark van ruim 10 hectare op het bedrijventerrein Leeksterveld fase 2.

Daarmee is de realisatie van dit park een grote stap dichterbij gekomen en staan de lichten op groen. Ecorus maakt op dit moment de financiering rond en start de voorbereidingen op de aanleg.

Terugblik
Ecorus heeft eerder de aanbesteding gewonnen die de gemeente organiseerde. De gemeente Leek en Ecorus hebben daarop een ontwikkelovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is uitgegaan van een exploitatieduur van het zonnepark van 16 jaar. Afhankelijk van de dan geldende behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte kan dit in onderling overleg worden verlengd. De omgevingsvergunning is in 2017 door de gemeente verleend en omwonenden en ondernemers op het Leeksterveld zijn voorafgaand aan de vergunningsprocedure geïnformeerd over dit duurzame voornemen.

Andere zonneparken in de gemeente Leek in voorbereiding
Het zonnepark is gepland in aanvulling op een ander zonnepark dat op Leeksterveld fase 3 is gepland. Voor dit laatstgenoemde park is ook subsidie aangevraagd, maar op dit moment nog niet toegekend. Ecorus heeft eveneens subsidie aangevraagd voor een zonnepark van 3 hectare aan de zuidzijde van de wijk Oostindie. Ook de behandeling van deze subsidieaanvraag door het rijk loopt op dit moment nog.

Start aanleg zonnepark Leeksterveld 2
De verwachting van Ecorus is dat de daadwerkelijke aanleg van het park in het voorjaar van 2019 start of zoveel eerder als mogelijk. In de tussentijd moet er onder andere nog een elektriciteitskabel worden aangelegd en dat kost tijd. Met de aanleg van het zonnepark kan voor circa 2300 huishoudens elektriciteit worden opgewekt en het park kent een vermogen van circa 9 megawatt piek. Hiermee wordt een forse bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Leek.

Het park wordt landschappelijk goed ingepast. Zowel wethouder duurzaamheid Hans Morssink als directeur Frans Latjes van Ecorus zijn zeer content met de subsidietoekenning. Morssink: “Een goede stap in de richting van een nog duurzamer Leeksterveld en daarmee de gemeente Leek”. Latjes geeft aan: “We gaan ons inspannen de start van de aanleg naar voren te halen”.

Back to top button