Westerkwartier gaat grote energieverbruikers monitoren

WESTERKWARTIER – De vier colleges in het Westerkwartier hebben akkoord gegeven op het voorstel om energietoezicht op bedrijven meer vorm te geven.

In dit project zal de Omgevingsdienst Groningen samen met lokale toezichthouders onderzoeken of de grote bedrijven in de gemeente zich houden aan de energiebesparingsmaatregelen. Dit met als doel: winst voor eigen bedrijf en natuurlijk voor het milieu.

Voordelen energiezuinige bedrijfsvoering
Bedrijven en organisaties zien steeds vaker de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing is goed voor het concurrentievermogen. Het kan substantieel bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot en kan kostenbesparing opleveren.

Vanuit de provincie Groningen en de Westerkwartiergemeenten is een project gestart dat zich speciaal richt op energiebesparingsmaatregelen voor grootverbruikers, bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken. Dit zijn bedrijven die met een jaarverbruik van boven de 200.000 kWh elektriciteit en/of 75.000 m3 gas.

Bij deze bedrijven en instellingen is veel energiewinst te behalen. Daarnaast geldt vanuit de Wet milieubeheer ook een wettelijke verplichting voor deze doelgroep om energie te besparen. In het daarop aangesloten Activiteitenbesluit milieubeheer staat dat bedrijven moeten alle erkende maatregelen nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Overleg staat centraal
Het toezicht zal worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen (ODG), eventueel in samenwerking met de lokale toezichthouders milieu. Het project staat in het teken van het bedenken van oplossingen samen met de bedrijven. Overleg staat dus centraal en dat betekent dat niet direct ‘met het vingertje wordt gewezen’.

Natuur- en Milieufederatie Groningen begeleidt dit project door de ondernemers – indien gewenst – te ondersteunen met het opstellen van een energiebesparingsplan. Op deze manier hopen de Westerkwartiergemeenten in samenwerking met de ondernemers grote stappen te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid.

Back to top button