Gemeente Leek gaat lik-op-stuk-beleid voeren voor illegaal storten groenafval

LEEK – Herhaaldelijk wordt de gemeente Leek geconfronteerd met illegaal gestort groenafval. Naast de ergernissen die dit oplevert voor goedwillende inwoners betekent dit ook een aanzienlijke kostenpost waar alle inwoners van de gemeente Leek gezamenlijk voor opdraaien. De komende periode gaat de gemeente controleren op het illegaal storten van groenafval en er wordt bij geconstateerde overtredingen een lik-op-stuk-beleid gevoerd.

Illegaal storten van groenafval is een overtreding!

Het illegaal storten van groenafval is een overtreding van artikel 10.2 van de Wet milieubeheer. De boetes hiervoor kunnen uiteenlopen van € 300 tot € 950. Daarnaast worden de kosten voor het verwijderen van de vervuiling bij de dader in rekening gebracht.

 

Mogelijkheden om groenafval aan te bieden

Groenafval dient standaard te worden aangeboden in de groene container, maar er zijn ook een aantal mogelijkheden om dit gratis aan te bieden:

  • 8 keer per jaar kan takken- en snoeiafval gratis naar de Milieustraat De Tweemat in Grootegast gebracht worden.
  • In het voor- en najaar wordt gedurende één week takken- en snoei-afval huis-aan-huis opgehaald. Dit mag maximaal vier weken voor de ophaalweek worden aangeboden.
  • In het najaar staan in de wijken bladkooien waarin alleen bladafval mag.

De data waarop gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheden en de voorwaarden die hiervoor gelden staan op www.leek.nl.

Back to top button