Ooievaars pikken Podium Nienoord in, Flinke Pink naar nieuwe locatie

LEEK – Ook dit jaar wordt in Leek, tijdens de pinksterfeesten, het Flinke Pink Festival georganiseerd. Bij de voorbereiding van het Flinke Pink Festival wordt steeds veel aandacht geschonken aan de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten bij Podium Nienoord en aan het voorkomen van schade. Nu blijkt dat een paartje ooievaars het podium terrein heeft uitverkoren om een nest te bouwen.

De gemeente en organisator Sikko Cazemier van het Flinke Pink Festival spannen zich tot het uiterste in, om in de nabije omgeving van het podiumterrein een andere locatie te vinden voor dit festival en daarvoor een vergunning te verlenen. Dit zodat het festival gewoon door kan gaan, zonder negatieve effecten op flora en fauna.

Alternatieve locaties
Cazemier en de gemeente hebben inmiddels vier andere locaties op het oog. Deze zullen de komende tijd onderzocht worden en dan zal er gekeken worden waar het festival plaats kan vinden. Podium Nienoord, midden in de bossen, was de afgelopen 25 jaar dé plek waar het Flinke Pink Festival gehouden is.

Natuurbeschermingswet
Ooievaars en hun nesten zijn beschermd (Natuurbeschermingswet) en vernielen of verstoren is wettelijk niet toegestaan. Daarom is nagegaan wat de effecten kunnen zijn van Flinke Pink Festival op dit nest. Omdat mogelijk verstoring van het ooievaarsnest niet te voorkomen is zijn gemeente en organisator op zoek naar alternatieve locaties voor dit evenement.

Gemeente en Cazemier hechten veel waarde aan de natuurwaarden op het landgoed Nienoord. Bij uitgebreid onderzoek in 2017 is gebleken dat er nauwelijks of geen negatieve effecten zijn van dit evenement op de aanwezige planten en dieren. Reden te meer om er ook nu weer alles aan te doen het festival door te laten gaan.

Lees ook: Droomstart voor Flinke Pink 2017

   
Back to top button