Toekomstplannen centrum Tolbert gaan door! (Update)

TOLBERT – De toekomstplannen voor centrum Tolbert gaan door! Piet Smit, algemeen directeur Poiesz Vastgoed B.V., heeft dit maandagavond bekend gemaakt tijdens een GO/NO GO bijeenkomst voor inwoners en ondernemers in de Postwagen. Poiesz heeft van alle betrokken partijen een akkoord, en dus is er een GO en blijft de Poiesz ook in de toekomst gevestigd in het centrum van Tolbert.

Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst met zo’n 200 Tolberters is de uitkomst van de verschillende onderhandelingen en gesprekken tussen de betrokken partijen toegelicht en zijn de gemaakte beslissingen besproken. Hieruit is naar voren gekomen dat de onderhandelingen goed verlopen zijn en het plan wat op 6 november voor het eerst gepresenteerd is, in detailfase uitgewerkt zal worden.

Ondernemers
Op de kavel waar de Poiesz een nieuwe en toekomstbestendige winkel wil bouwen zijn momenteel een aantal ondernemers gevestigd. Poiesz heeft de afgelopen periode vele gesprekken gevoerd met hen waarbij ze verschillende reacties ontvangen hebben. Uiteindelijk kon elke ondernemer zich op zijn/haar manier in de plannen vinden en zijn ze allemaal akkoord gegaan.

Bakkerij Van Esch
Bakkerij Van Esch krijgt in de bestaande Poiesz een unit waar ze de ‘koude’ bakkerij (winkel) gaan vestigen. De (warme) bakkerij komt niet terug in Tolbert maar wordt mogelijk verhuisd naar Groningen. Het pand is aangekocht door Poiesz Vastgoed B.V. en zal worden gesloopt.

Cafetaria Westerkwartier
 De cafetaria blijft op de huidige locatie open tot het moment dat de nieuwe cafetaria klaar is in de bestaande Poiesz waar een hele mooie nieuwe unit klaargemaakt wordt, aldus Piet Smit.

Koetsier
De Koetsier heeft besloten de exploitatie te staken op de huidige locatie en gaat ook niet re-loceren naar de bestaande Poiesz.

Woningen
Woningcorporatie Wold & Waard is eigenaar van de twaalf huurwoningen. Zij is al akkoord met de plannen, omdat de twaalf woningen zijn verouderd. Die mogen dus gesloopt worden. Wold en Waard heeft de afgelopen periode met de bewoners gesprekken gehad over de toekomstplannen. De bewoners hebben nu maximaal 18 maanden de tijd om vervangende woonruimte te regelen.

Grove planning
Vanaf heden tot na de zomer 2018 is er overleg met de overige betrokkenen zoals directe buren, etc. Vanaf mei 2018 wordt gestart met het verder uitwerken van de plannen. Uiterlijk eind 2019 wordt begonnen met slopen en de relocatie van de winkel van bakkerij Van Esch. Begin 2020 zal gestart worden met de bouw van de nieuwe winkel op de nieuwe locatie. De opening van de nieuwe Poiesz is nu gepland voor de zomer van 2020. Na de opening van de nieuwe Poiesz wordt gestart met de her-ontwikkeling van het oude pand. Het verhuizen van de Cafetaria en het slopen van het huidige pand zal gebeuren in het najaar van 2020.

Voorgeschiedenis en aanleiding
Het winkelcentrum van Tolbert functioneert niet optimaal. De bevoorrading van Poiesz vindt plaats door nauwe straten en geeft overlast naar omwonenden en levert onveilige situaties op. Ook is het parkeren een aandachtspunt en is de winkelruimte te klein en daarmee niet toekomstbestendig. De ruimtelijke kwaliteit van de huidige parkeerplaatsen en de openbare ruimte is ondermaats.

Omdat een oplossing binnen het centrum in beginsel niet werd gevonden werd begin 2016 een plan gepresenteerd om Poiesz te verhuizen naar buiten het centrum van Tolbert. Winkeliers en andere ondernemers in het centrum van Tolbert zagen dit niet zitten. Poiesz en dorpsvereniging Oldebert zijn toen in overleg getreden om alsnog te zoeken naar een oplossing voor het behoud van de supermarkt in Tolbert. Na een gezamenlijke zoektocht en een verdere uitwerking en inkleuring daarvan tezamen met de gemeente, ligt er nu een voorstel waarin dit mogelijk is.

Lees ook: Poiesz toont grootse toekomstplannen aan Tolbert tijdens bijeenkomst

 

Back to top button