Aanscherping beleid: hondenpoep verplicht opruimen in gemeente Leek

LEEK – Sinds 15 april 2013 geldt in de gemeente Leek een opruimplicht voor hondenpoep en moeten baasjes bij het uitlaten van de hond een opruimmiddel – een zakje of schepje – kunnen laten zien.

De opruimplicht geldt overal binnen de bebouwde kom en op het landgoed Nienoord. De gemeente heeft hiertoe besloten om de overlast van hondenpoep te beperken. Hondenpoep is een van de grootste ergernissen, maar kan ook gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Honden die niet zijn aangelijnd, kunnen een risico vormen voor de (verkeers)veiligheid, daarom geldt er ook een aanlijnplicht binnen de bebouwde kom en op landgoed Nienoord. Na een jaar wordt het hondenbeleid geëvalueerd.

 

Opruimplicht

De gemeente heeft bepaald dat een opruimplicht geldt voor hondenpoep. Dit betekent dat degene die de hond uitlaat de poep onmiddellijk moet opruimen. Er zijn twee uitzonderingen: in uitlaat- en losloopzones geldt geen opruimplicht. Hier hoeft degene die de hond uitlaat de poep niet op te ruimen. Deze zijn duidelijk aangegeven met speciale borden. De gemeente regelt de schoonmaak en het onderhoud van de uitlaat- en losloopzones. Meer informatie over de uitlaat- en losloopzones staat op www.leek.nl/hondenbeleid. Ook eigenaren van een (blinden)geleidehond zijn vrijgesteld van de opruimplicht.

 

Honden aan de lijn

Het is verboden honden los te laten lopen binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom mag dit wel. Verder is het is verboden honden los te laten lopen op het landgoed Nienoord, behalve op de daarvoor ingerichte terreinen.

Alle honden moeten op de weg zijn voorzien van halsband of identificatietatoeage.

 

Bekeuring

De politie en gemeente controleren op het naleven van de regels. Mensen die de regels niet naleven riskeren een bekeuring. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door het Ministerie van Justitie vastgesteld. Op dit moment bedraagt de boete voor het niet opruimen van hondenpoep € 120,00 en voor het niet bij zich dragen van een opruimmiddel € 85,00. De boete voor het ten onrechte los laten lopen van een hond bedraagt € 85,00 en voor een hond in verboden gebied € 120,00.

 

Meer informatie over het gemeentelijk hondenbeleid staat op www.leek.nl/hondenbeleid. Hier kunt u ook uw klachten over de vervuiling van de straat kwijt. Meld uw klacht via het meldingsformulier.

Back to top button