Herman Ruitenberg ontvangt gemeentelijke legpenning van burgemeester Hoekstra

TOLBERT – Op zaterdagmiddag 15 september 2018 reikte burgemeester Hoekstra een gemeentelijke legpenning uit aan de heer Herman Ruitenberg.

Aanvraag
De heer Herman Ruitenberg, die in zijn werkzame leven sociaal opbouwwerker in het Westerkwartier was, is jarenlang gastheer/koster geweest van de dorpskerk van Tolbert. Hij heeft lang – tot vorig jaar – deel uitgemaakt van de plaatselijke commissie Tolbert van de Stichting Oude Groninger Kerken.

In die hoedanigheid was hij sterk betrokken bij de restauratie van de kerk, die tussen 1983 en 1993 plaatsvond. Vervolgens zette hij zich in voor het opknappen van het kerkhof rond de kerk.

In 2001 werd het uit 1867 geplaatste Van Oeckelenorgel gerestaureerd. Om hiervoor gelden te genereren werd een jaarlijkse reeks concerten georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede aan de restauratie kwam. In deze serie “Muziek in d’Olle buurt” traden musici belangeloos of tegen zeer geringe vergoeding op, waarbij er plaats was voor bekende professionals, maar ook voor beginnende of amateurmusici, conservatoriumstudenten en plaatselijke talenten. Het eerste concert vond plaats op 28 september 1996 en de reeks bestaat dus al 22 jaar. De concerten werden mede georganiseerd door de kandidaat, die bij vrijwel alle concerten optrad als gastheer.

Om alle activiteiten een rechtspersoon en in 2014 ook een ANBI-status te verschaffen, werd op 22 augustus 2007 mede op zijn initiatief de Stichting Vrienden van de Tolberter Kerk opgericht, waarvan de kandidaat binnen het bestuur het penningmeesterschap op zich nam.

Hij werd mede-redacteur en contactpersoon van de digitale Nieuwsbrief, die regelmatig aan donateurs en geïnteresseerden wordt toegestuurd.

Hij heeft zich ingespannen om het niet meer in gebruik zijnde historische kabinetorgel van de Ernst Sillem Hoeve in Lage Vuursche naar Tolbert te halen en te laten restaureren. Het betreft een instrument dat in 1792 door H.H. Hess werd gebouwd en nu in gedeeld bezit is van de Ernst Sillem Hoeve en de Vrienden van de Tolberter Kerk. Het herstel van dit orgel is inmiddels afgerond, al wordt er nog een actie gehouden om een bijpassend orgelbankje te kunnen laten maken. Ook voor deze projecten heeft hij zich volledig ingezet.

Dat geldt evenzeer voor incidentele activiteiten in de kerk, zoals kunst- of historische exposities, ontvangsten, rondleidingen en dergelijke, waarbij hij vaak als toezichthouder, gastheer of rondleider optrad. Tenslotte heeft hij meegewerkt aan publicaties rond de geschiedenis van kerkgebouw en interieur, enz.

Door zijn jarenlange inzet heeft hij de kerk en het dorp Tolbert een belangrijke impuls gegeven op het gebied van cultuur, historie en erfgoed.

Back to top button