Boer&Natuur krijgt eigen plek

BoerLEEK – De agrarische natuurvereniging Boer & Natuur zwk, is de laatste jaren gegroeid. De vereniging groeide niet alleen in ledental naar bijna 400 leden maar deed mij aan meerder projecten.

Zo is onlangs succesvol een project afgerond om houtsingels efficiënter te kappen maar ook word meegewerkt aan de tot samen komen van een gebiedscoöperatie, krijgen steeds meer studenten kans een project of stage te doen en fungeert ze als gebiedsregisseur voor het weidevogelbeheer. Vanwege al deze ontwikkelingen was nieuwe kantoorruimte gewenst. Deze ruimte is gevonden op het Lorentzparkt 18 a te Leek. De officiële opening vindt donderdag 19 september om 20.00 uur plaats. De oprichters van de nu 15 jaar oude vereniging zullen de opening verrichten en daarna is er voor iedereen de gelegenheid het kantoor te bekijken. Het kantoor zal ook als servicebureau voor de leden fungeren en is daarvoor dinsdags- en woensdagmorgens geopend.

Back to top button