Ruim drie miljoen subsidie Cybersecurity programma Noord-Nederland

NOORD NEDERLAND – Noord-Nederland heeft een sterke positie in de digitale economie in Nederland en daarbuiten verworven. Belangrijk is deze positie verder te verstevigen.

Daarom start de provincie Groningen, in samenwerking met de noordelijke kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, het programma Cybersecurity Noord-Nederland. Het programma heeft als doel het bedrijfsleven beter te helpen beschermen tegen cyber-aanvallen, de samenleving veiliger te maken, innovatie te bevorderen en werkgelegenheid te creëren. De totale omvang van het vierjarige programma bedraagt meer dan € 6 miljoen, waarvan de provincie ruim € 3 miljoen euro bijdraagt. De Rijksuniversiteit Groningen is penvoerder van het programma Cybersecurity.

Het initiatief speelt in op de kansen en uitdagingen van de toenemende digitalisering van de samenleving. Zo opereren criminelen steeds vaker digitaal en zijn steeds meer huishoudelijke apparaten verbonden met het internet. Daarom moeten onderwijsinstellingen en bedrijven hun kennis van digitale veiligheid verder ontwikkelen. Binnen het programma wordt onderzoek gedaan naar cybersecurity en nieuwe opleidingen (mbo, hbo en wo) ontwikkeld.

Daarnaast wordt een nieuwe leerstoel aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen ingesteld. Verwacht wordt dat minstens vierduizend mbo-, hbo- en wo-studenten de komende jaren kennis verwerven van cybersecurity. Ook wordt verwacht dat bedrijven en kennisinstellingen 10 miljoen gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van digitale veiligheid.

Digitaal veilige producten
Ondernemers kunnen deze nieuwe kennis gebruiken om nieuwe, digitaal veilige producten en diensten te ontwikkelen. Het programma gaat professionele ondersteuning bieden om bedrijven weerbaarder te maken tegen cyber-aanvallen. Ook komt er een testfaciliteit waar bedrijven nieuwe producten uitvoerig kunnen testen, zodat deze veilig en beschermd zijn als ze op de markt komen.

Werkgelegenheid
Door het programma zullen meer dan vijfhonderd nieuwe banen worden gecreëerd bij bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van cybersecurity. Gedeputeerde Brouns is dan ook enthousiast. “Ik ben trots op dit programma. Het is een mooie samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en sluit aan bij onze ambities om koploper digitalisering te worden. Dit kan alleen als wij samenwerken rondom nieuwe digitale technologieën.”

Koploper
Het programma past binnen de doelstelling van de provincie om voorop te lopen in de digitalisering. Zo investeert de provincie Groningen in de aanleg van snelle internetverbindingen voor alle inwoners, en werkt het samen met het ministerie en onderwijsinstellingen om mkb’ers te helpen meer producten online te verkopen. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de provincie Groningen nadrukkelijk als koploper benoemd op het gebied van digitale economie en -veiligheid.

Back to top button