Aanslag afvalstoffenheffing en reinigingsrecht verspreid in het Westerkwartier

WESTERKWARTIER – In de afgelopen dagen hebt u de aanslag afrekening kilo’s van 2018 ontvangen. De aanslag afvalstoffenheffing/reinigingsrecht bestaat uit een vast deel en een afrekening van de kilogrammen (variabel deel).

De aanslag voor het vaste deel hebt u in 2018 ontvangen. Op deze aanslag vindt u de afrekening voor de door u aangeleverde kilogrammen afval in 2018.

Voormalige gemeenten
Voor de voormalige gemeenten Marum, Leek en Zuidhorn betreft het de aanslag diftar voor het gehele jaar. Voor de voormalige gemeente Grootegast betreft dit de aanslag diftar voor het laatste half jaar van 2018, omdat de aanslag voor het eerste half jaar al is opgelegd in 2018. Als u pas in de loop van 2018 in één van de voormalige gemeenten bent komen wonen of uw bedrijf zich hier heeft gevestigd, heeft deze aanslag uiteraard alleen betrekking op die periode dat u belastingplichtig bent.

Overzicht
Binnenkort kunt u het afvaloverzicht (weegoverzicht) raadplegen via de website van Gemeente Westerkwartier in de rubriek afvalstoffenheffing, door in te loggen via uw DigiD inlogcode. Dit is alléén mogelijk voor de belastingplichtige (degene die de aanslag op naam heeft).

N.B. Helaas kunt u het afvaloverzicht op dit moment nog niet raadplegen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Aanslagen 2019
In voorgaande jaren werden de aanslagen gemeentelijke belastingen doorgaans verstuurd rond eind februari van dat jaar. Naar verwachting zullen de aanslagen onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing (vastrecht) en rioolheffing/reinigingsrecht dit jaar pas eind mei verstuurd worden.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met het team Belastingen via telefoonnummer 14 0594.

Back to top button