Stembureauleden gezocht voor verkiezingen

WESTERKWARTIER – Woensdag 20 maart 2019 en donderdag 23 mei 2019 vinden er verkiezingen plaats. Voor deze onderstaande verkiezingen is de gemeente op zoek naar stembureauleden.

  • Op 20 maart voor de leden van Provinciale Staten van de provincie Groningen en voor de leden van het algemeen bestuur waterschap Noorderzijlvest en/of waterschap Fryslân.
  • Op 23 mei zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.

 

Stembureaulid
Tijdens de stemming moeten per stembureau altijd drie stembureauleden aanwezig zijn. Afhankelijk van de grootte van een stembureau worden per stembureau vijf of zes leden benoemd, zodat er gedurende de dag de mogelijkheid is om te wisselen.

Voor stembureauleden is een vergoeding beschikbaar van € 100,00. De gemeente zorgt gedurende de dag voor de catering. Stembureauleden regelen de gang van zaken op het stembureau. ’s Morgens om 7.00 uur richten ze het stembureau in, waarna om 7.30 uur het stembureau geopend wordt voor de stemming.

Stembureauleden controleren de legitimatiebewijzen van de kiezers, of ze een geldige stempas/volmachtbewijs/kiezerspas hebben en dus of iemand mag stemmen. Zij bewaken de stembus en na afloop van de stemming, ’s avonds om 21.00 uur, helpen ze met het tellen van de stemmen. Deze belangrijke taak moet zorgvuldig gebeuren en vereist daarom een scherpe blik en een flexibele inzet. Om je wegwijs te maken in het proces is een digitale instructie beschikbaar.

Belangstelling?
Geef je contactgegevens door op emailadres [email protected] . Voor vragen kun dit emailadres gebruiken of anders bellen met Jaap Solle van team inwonerszaken, te bereiken via het algemene telefoonnummer 140594

Back to top button