Pilotproject ‘Werken aan werk’ voor statushouders succesvol afgerond

TOLBERT/REGIO – Op initiatief van de voormalige Intergemeentelijke Dienst (ISD Noordenkwartier) en het Sociaal Werkbedrijf Novatec is eind september 2018 het project ‘Werken aan werk’ voor statushouders gestart.

Het pilotproject biedt 19 statushouders uit Syrië en Eritrea de mogelijkheid naast de inburgering, voor de duur van zes maanden, werkervaring op te doen en hun taalvaardigheid te verbeteren. Daarnaast is het project gericht op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en toeleiding naar toekomstig regulier werk.

Pilot
Het pilotproject, dat 1 maart aanstaande afloopt, is succesvol verlopen. Statushouders ervaren hun deelname aan dit project als zeer positief. Zij hebben de afgelopen maanden op verschillende afdelingen bij Novatec gewerkt. Het contact met collega’s draagt bij tot verbetering van hun Nederlandse taalvaardigheid en de deelnemers krijgen meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor toekomstig werk.

Werk(ervaring)
Daarnaast laat het project zien dat statushouders, naast de inburgering, concrete werkervaring op kunnen doen en concrete stappen naar regulier werk kunnen zetten. Ook maakt het project inzichtelijk wat bij de aanpak en begeleiding van statushouders van belang is als het gaat om arbeidstoeleiding. Deze ervaringen neemt de gemeente Westerkwartier mee voor de toekomstige begeleiding en coaching van statushouders naar werk.

Vervolg
Op basis van de uitkomsten van hun deelname aan dit project worden voor elke statushouder vervolgactiviteiten ingezet als het gaat om toeleiding naar toekomstig regulier werk of maatschappelijke participatie.

Bewijs van deelname
Maandagmiddag 25 februari is de feestelijke afronding van het pilotproject. Tijdens de slotbijeenkomst ontvangen alle deelnemers aan het project een ‘Bewijs van deelname’. Wethouder Elly Pastoor is hierbij aanwezig.

Back to top button