Asbest dumpers aangehouden in Zevenhuizen

PERSBERICHTEN_politie (Small)ZEVENHUIZEN – De politie heeft maandagochtend een 53-jarige bedrijfsleider aangehouden. De man wordt ervan verdacht illegaal asbesthoudend afval te hebben gedumpt en werknemers te hebben blootgesteld aan de gevaren van asbest.

Daarnaast is een 75-jarige directeur aangehouden. Hij wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven tot het dumpen van het afval.

De politie had informatie gekregen over het mogelijk dumpen van verontreinigd materiaal. Dat leidde tot een onderzoek op een boerenbedrijf in Zevenhuizen. Daarbij is in de bodem zowel asbesthoudend materiaal als verontreinigd puin aangetroffen. Na onderzoek bleek dit materiaal afkomstig van werkzaamheden bij een ander bedrijf.

Vervolgonderzoek leverde informatie op over het uitvoeren van werkzaamheden aan asbesthoudende materialen. Deze werkzaamheden zouden uitgevoerd zijn zonder dat de daarvoor noodzakelijke voorzorgsmaatregelen waren getroffen. Hiermee zijn de werknemers onnodig blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Daarmee wordt het aangehouden duo ook verdacht van onveilig handelen en het blootstellen van personeel aan asbest.

De gemeente en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn op de hoogte gesteld. De verdachten zijn na hun aanhouding in verzekering gesteld.

Politie persbericht

Back to top button