Militaire oefening van 18 tot en met 22 maart

REGIO – Van 18 t/m 22 maart 2019 wordt een militaire oefening gehouden die zich afspeelt in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen.

Het gaat om een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en helikopters aansturen.

Eenheid : SGLS (School Grond Lucht Samenwerking)
Leider van de oefening: Majoor Albers
Aantal deelnemers: max 25
Aantal wielvoertuigen: 3 x VW Amarok, 2 x combi, 1 x personen auto
Aantal vliegtuigen: 1 à 2 x F-16
Doel / omschrijving van de oefening

De eenheid houdt in genoemde periode de oefening ‘Purple Windmill’ . De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

Cursisten worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen; Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard; Het betreft hoofdzakelijk konvooiverplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied.

Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren; De eenheid maakt ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen; De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.

De oefenende eenheid zal:
In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

Inzet defensiehelikopters
Bij deze oefening worden ook helikopters ingezet. Dit zal voor omstanders en omwonenden te zien en te horen zijn.

Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten
Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘ documenten’ , of op NOS teletekst pagina 766.

Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 022 60 33 bereikbaar.

Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
[email protected]

Back to top button