Provincie en gemeenten peilen meningen over fietsroute Leek

LEEK – Provincie inventariseert knelpunten fietsroute Leek-Groningen onder fietsers. Medewerkers van de provincie Groningen en de gemeenten Leek en Groningen staan op donderdag 3 oktober langs verschillende fietsroutes tussen Groningen en Leek om een enquête uit te delen aan fietsers.

Zij worden hierbij geassisteerd door wethouder Tanja Haseloop van de gemeente Leek. Met de fietsenquête willen de provincie en de gemeenten meer te weten komen over het huidige gebruik, de knelpunten en mogelijke verbeteringen van de fietsroute.

 

De provincie Groningen wil de fietsroute tussen Groningen en Leek opwaarderen tot een zogenaamde Fietsroute Plus. Een Fietsroute Plus is een extra breed en comfortabel fietspad, zoals dat tussen Groningen en Zuidhorn al bestaat. Voor de ontwikkeling van de Fietsroute Plus werkt de provincie samen met de gemeenten Leek en Groningen.

 

Fietsers die regelmatig tussen Leek en Groningen fietsen, maar die de enquête op 3 oktober niet hebben gekregen, kunnen de enquête vanaf die dag ook downloaden op de website www.fietsrouteplus.nl. De ingevulde enquête kan vervolgens via de mail of per post teruggestuurd worden naar de provincie.

   .
Back to top button