Gemeente Westerkwartier kijkt uit naar haringtraditie 17 april

WESTERKWARTIER – Op woensdag 17 april 2019 vindt van 16.30 uur tot 17.30 uur bij de Hervormde kerk in Niekerk voor de 543e keer de traditionele haringuitreiking plaats. Sinds 30 september 2017 is deze traditie uit 1476 officieel toegevoegd aan de ‘Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland’.

De nieuwe gemeente Westerkwartier is hier trots op en kijkt uit naar deze bijzondere traditie. Als burgemeester van de gemeente Westerkwartier is Koos Wiersma secretaris van de stichting en persoonlijk aanwezig bij de haringuitreiking.

Boerenwagen met koetsier
Traditiegetrouw gaat een boerenwagen -voortgetrokken door paarden- door de straten van Niekerk, Oldekerk en Faan. De koetsier ment de paarden, de bijrijder luidt de bel om de dorpsbewoners te attenderen op de haringen. Op de wagen bevindt zich nog een houten ton waar vroeger de haringen in zaten. Tegenwoordig worden de haringen bij de kerk bezorgd.

Legaat van Menno Jeltema
De haringuitreiking vindt zoals gebruikelijk in de week voor Pasen plaats. De traditie ontstond toen Menno Jeltema een legaat naliet aan de voogdij van het Pepergasthuis te Groningen. Menno Jeltema liet daarmee een aantal grazen land onder Het Faan na aan het Pepergasthuis onder de eeuwigdurende verplichting, dat jaarlijks onder de armen van Niekerk, Faan en Oldekerk een ton haring zou moeten worden uitgereikt. De voogdij heeft zich elk jaar aan deze verplichting gehouden. In 1979 besloot de voogdij om deze verplichting af te kopen. Sindsdien is een stichting opgericht, die zich ten doel stelt om deze eeuwenlange traditie in stand te houden.

Voortbestaan van de traditie
Vorig jaar overhandigde de voormalige gemeente Grootegast tijdens de haringuitreiking een cheque ter waarde van twintigduizend euro. Deze schenking was bedoeld om de eeuwenoude traditie in stand te houden. Het bedrag moet voldoende zijn om het gebruik tot minimaal 2054 voort te zetten. 

Programma
Om 16.00 uur vertrekt de ouderwetse boerenwagen vanaf Faan naar Niekerk. De wagen komt rond 16.30 uur aan bij de Hervormde Kerk. Tegen een geringe vergoeding kunnen mensen de haringen ter plaatse schoon laten maken.

Back to top button