Politiebureau Zuidhorn gaat dicht, bureau Leek krijgt regiofunctie en wordt verbouwd

WESTERKWARTIER – Door de gemeentelijke herindeling verandert het basisteam Groningen Ommelanden West in het basisteam Westerkwartier. Basisteams van de politie volgen de gemeentegrenzen. De gemeente Westerkwartier wordt daarom het werkgebied van het nieuwe basisteam.

Om de politiezorg te kunnen uitvoeren en daar te zijn waar het nodig is, is aanpassing van de huisvesting nodig. Het nieuwe werkgebied en aanpassing huisvesting heeft geen invloed op de dienstverlening.

Aanpassingen huisvesting
Omdat de gemeente Westerkwartier het werkgebied wordt van het nieuwe basisteam, is gekeken naar de meest passende huisvesting bij de nieuwe situatie. Dit betekent dat er gekozen is voor een centraal politiebureau in Leek. Het huidige bureau in Zuidhorn zal op een nader te bepalen tijdstip verdwijnen als politielocatie. Het huidige politiebureau in Leek zal worden verbouwd.

De start van de verbouwing van het politiebureau in Leek vindt naar verwachting plaats in de eerste helft van 2020. Dit betekent dat tijdens de verbouwing politiemedewerkers van het basisteam Westerkwartier eerst vanuit het politiebureau Zuidhorn gaan werken. Na de verbouwing zal het bureau in Leek in gebruik worden genomen. Deze verandering zal naar verwachting de komende twee jaar in beslag nemen.

Dienstverlening van de politie
De wijzigingen in het werkgebied en huisvesting veranderen niets aan de dienstverlening. Met de moderne technieken die beschikbaar is kan de politie steeds beter maatwerk leveren. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een aangifte op elke willekeurige locatie of bij iemand thuis. Uitgangspunten zijn en blijven hulpverlening aan hen die dat nodig hebben, lokale verankering en zichtbaarheid en aanspreekbaarheid ‘op straat’.

Dienstverlening van en door de politie is immers niet afhankelijk van een politiebureau. Het digitaal contact neemt enorm toe, door technieken als internetaangifte, webcare en diverse vormen van social media. In het team zijn ze daarom bezig om de dienstverlening aan te passen op het nieuwe werkgebied (openingstijden, spreekuren op bepaalde locaties, aangifte mogelijkheden). Dit zal in de komende periode verder uitgewerkt worden.

Het politiebureau in Leek krijgt een publieks- en baliefunctie. De openingstijden moeten nog vastgesteld worden.

   
Back to top button