Aanpak overlast drugshandel gemeente Leek

LEEK – Net als andere gemeenten in Nederland wordt ook de gemeente Leek geconfronteerd met drugscriminaliteit. Het gaat vaak om drugshandel vanuit woningen of in al dan niet openbare gelegenheden.

Elke vorm van drugsoverlast betekent een aantasting van het woon- en leefklimaat en de sociale of fysieke veiligheid van burgers, vooral als ze in de buurt van de handel wonen. Bij hennepkwekerijen in woningen is er bovendien sprake van verhoogd brandgevaar, met alle risico’s van dien voor de omgeving.

 

Verscherpte aanpak

Tot nu toe maakte de politie bij constatering van een overtreding een proces-verbaal op, kwam het energiebedrijf meestal met een forse nota, stuurde de belastingdienst een aanslagbiljet en had (bij huurwoningen) de woningcorporatie de bevoegdheid om het huurcontract te ontbinden.

De overlast kan verder met bestuursrechterlijke maatregelen bestreden worden. De burgemeester heeft op grond van artikel 13B van de Opiumwet de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen als in woningen of lokalen en erven soft- en/of harddrugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt.

Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren heeft de gemeente nieuwe beleidsregels vastgesteld onder de naam “Damoclesbeleid gemeente Leek 2013”.

Zo zijn er nu verschillende sancties mogelijk bij het aantreffen van softdrugs of harddrugs in bewoonde en niet-bewoonde gebouwen. Zo’n sanctie kan zijn dat een bewoond gebouw tussen de 3 en 12 maanden wordt gesloten. Bij constatering van herhaalde overtredingen kan het gebouw zelfs voor onbepaalde tijd worden gesloten. Voor niet-bewoonde gebouwen geldt bij een laagste sanctie een sluiting voor de duur van 12 maanden en bij meerdere overtredingen een sanctie voor onbepaalde tijd.

 De nieuwe beleidsregels zijn te vinden op de website van de gemeente Leek.

   .
Back to top button