Centrum Leek en Nietap: stand van zaken herinrichting

LEEK – Mede dank zij het goede weer de afgelopen weken schieten de werkzaamheden in het centrum van Leek en Nietap flink op. Eind vorige week zijn de werkzaamheden aan de Bosweg zo ver gereed gekomen dat de weg weer is opengesteld.

Ook de passage tussen de Bosweg en de Nieuwe Streek is weer open voor het verkeer. In het gehele gebied zijn nieuwe prullenbakken geplaatst en de bankjes worden binnenkort ook weer teruggezet.

 

Op de Dam is de aannemer gestart met het herstel van de strook waar de bomen komen te staan. Door bomengrond te vervangen door bomengranulaat wordt de draagkracht verbeterd en ter voorkoming van nieuwe verzakkingen. Ook worden voorbereidingen getroffen om de platanen en hagen te planten in november. Met de aanleg van het groen gaan we richting de afronding van dit deel van de herinrichting van Leek/Nietap. Wat nog rest is de aanleg van het waterelement op de Schreiershoek/Bosweg en de herinrichting van de vlonder bij het Boveneind. Binnenkort volgt meer informatie over de uitvoering van het waterelement.

 

De Tip

Op De Tip, nabij de bocht wordt een nieuwe aansluiting gemaakt van het fietspad op de rijbaan. Vanaf het punt dat fietsers op de rijbaan komen wordt het asfalt vervangen door klinkers. In verband met de grote bezoekersstromen richting jeugdpark Nienoord is afgesproken dat deze werkzaamheden na de herfstvakantie starten. Dat betekent dat Nienoord vanaf 28 oktober tot 15 november slecht bereikbaar is. In die periode is het ook niet mogelijk van De Bosweg rechtstreeks op de Tip te komen.

 

Evaluatie Samuel Leviestraat

Op de parkeerplaats tussen AH en Lidl, op de Samuel Leviestraat, is de zichtbare rijbaan onderbroken en komt men in een gebied dat we shared space noemen (gedeelde ruimte). Kenmerkend voor een shared space gebied is het ontbreken van voorrangsregels, verkeersborden en geen- of zo weinig mogelijk hoogteverschillen in de bestrating. Veel mensen ervaren het gebied als verwarrend. Wie heeft voorrang in het gebied? Mag ik als voetganger er op rekenen dat een automobilist voor mij stopt? Onzekerheid is er ook bij fietsers, daar waar het gevoel van veiligheid van het fietspad ophoudt. De gemeente is zich bewust van het gevoel en organiseert nog dit najaar een evaluatie. Doelstelling van die evaluatie is binnen de shared space gedachte mogelijkheden te vinden voor verschillende weggebruikers het gevoel van onveiligheid te verbeteren. Op dit moment onderzoek de gemeente welke opties hiervoor geschikt zijn.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kan men langskomen op het spreekuur van maandag t/m vrijdag tussen 9-10 uur (en op afspraak) in Infocentrum Leek-Nietap aan Piepke 4 in Leek of kijken op www.leek.nl/leek_nietap. Voor informatie over de uitvoering kunt u ook contact opnemen met

dhr. T. Visser van aannemers Oosterhof Holman via telefoonnummer (06) 15 90 54 86 of via de

e-mail: [email protected]

 

 

Bijdragen

Dit project is een deelproject van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen en aanvullende bijdragen van Provincie Groningen en Provincie Drenthe. De eigen bijdrage bestaat voornamelijk uit projectonderdelen waar de gemeenten al middelen voor gereserveerd hadden. Dit maakt het voor de gemeente Leek en Noordenveld mogelijk in deze financieel krappe tijden het centrum Leek-Nietap op te knappen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio. GA Regio Groningen-Assen ontdekken! www.regiogroningenassen.nl

Back to top button