Eurotron instruments Leek 1ste Vriend van De Dotterbloem

LEEK – De stichting De Dotterbloem houdt zich bezig met particulier natuurbeheer. Een van de activiteiten is het beheren van het industrieterrein Leeksterveld. Voordat tot het beheer kon worden overgegaan zijn de percelen geploegd en opnieuw ingezaaid.

Helaas bleek dit veel meer werk te zijn doordat de waterhuishouding niet optimaal was. Het gevolg is wel dat  de vergoeding die wordt ontvangen voor het onderhoud  te gering en de Stichting met een tekort kwam te zitten. Om dit probleem op te lossen is de Stichting De Dotterbloem op zoek  gegaan naar VRIENDEN. Dit zijn bedrijven en mensen die  de activiteiten van de stichting financieel willen ondersteunen. De bedrijven die op het Leeksterveld gevestigd zijn, zijn benaderd om VRIEND te worden.

Op maandag 30 september kon de stichting de 1ste VRIEND verwelkomen. General Manager van  Eurotron, Erik Tuinstra  mocht het eerste certificaat in ontvangst nemen.

Binnenkort kan er weer gemaaid worden zodat de percelen er voor de winter netjes bij komen te liggen. Het bloemenzaad dat op enkele percelen is ingezaaid komt ook nog op, dus voor de insecten komt zo ook een interessante biotoop.

Verder hoopt de stichting dat door het kort houden van het gras diverse distelsoorten geen kans van groei meer krijgen met als bijkomstigheid dat er minder zaden gaan overwaaien.

De Stichting maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals te wijzen op de verplichting om de hondenpoep op te ruimen. Het is geen probleem dat er honden op de percelen worden uitgelaten maar in de ontlasting van de hond kan een schadelijke bacterie zitten. Deze bacterie blijft in het gras zitten en als dit aan de koeien gevoerd wordt kan een spontane abortus optreden. Het verzoek van de Stichting is dan ook om de hondenpoep even op te ruimen.

Back to top button