Wijziging belastingplicht rioolheffing gemeente Leek

LEEK – De gemeenteraad van Leek heeft in haar vergadering van 3 juli 2013 besloten om per 1 januari 2014 de belastingplicht van de rioolheffing te wijzigen. Tot en met dit jaar wordt de gebruiker aangeslagen voor het vastrecht van de aanslag rioolheffing. 

Vanaf volgend jaar is dat de eigenaar van het betreffende pand. Wel blijft een aparte gebruikersheffing bestaan voor gebruikers die minimaal 400 m³ water per jaar gebruiken.

 

Het tarief zal een vast bedrag worden. Op dit moment is nog niet bekend hoe hoog het tarief in 2014 wordt. Dit wordt vastgesteld in de raadsvergadering van december 2013.

 

Wat betekent dit voor u?

Voor de eigenaar/gebruikers (meerpersoonshuishouden) met een eigen woning, zal naar verwachting het tarief voor de rioolheffing voor 2014 omlaag gaan omdat één tarief wordt vastgesteld. Voor de alleenstaande eigenaar/gebruiker met een eigen woning, zal het tarief voor de rioolheffing voor 2014 omhoog gaan omdat één tarief wordt vastgesteld. De eigenaar van een woning, die deze woning verhuurt, krijgt vanaf 2014 de aanslag vastrecht rioolheffing

Alle huurders van woningen krijgen met ingang van 2014 geen aanslag rioolheffing meer, mits zij minder dan 400 m³ water verbruiken. Als zij meer dan 400 m³ water gebruiken, krijgen zij een aanvullende aanslag gebaseerd op het daadwerkelijk waterverbruik.
Categorie niet-woningen (bedrijven)

Voor de eigenaar/gebruiker van een pand verandert er in principe niets. Wel zal naar verwachting de aanslag rioolheffing voor 2014 omlaag gaan omdat één tarief wordt vastgesteld.

 

Eigenaren van panden, die deze verhuren, krijgen vanaf 2014 de aanslag rioolheffing.

 

Huurders van bedrijfspanden krijgen, mits zij minder dan 400 m³ water per jaar gebruiken, met ingang van 2014 geen aanslag rioolheffing meer. Gebruiken zij minimaal 400 m³ water per jaar, dan ontvangen zij net als voorheen, een aanvullende aanslag gebaseerd op het daadwerkelijk waterverbruik.

   .
Back to top button