Waar moet de gemeente geld aan uitgeven in 2020?

WESTERKWARTIER – De bespreking van de conceptbegroting is hét moment voor de raad om aan te geven waar de prioriteiten voor het komende jaar (2020) moeten liggen. Maar u kunt als inwoner ook aangeven wat u belangrijk vindt.

Op woensdag 30 oktober biedt de gemeente hier gelegenheid voor. Als individuele inwoner of namens een organisatie kunt u inspreken tijdens het raadsoverleg van 19.00 – 20.00 uur in Zuidhorn aan de Hooiweg 9.

Wilt u inspreken op 30 oktober? Stuur dan voor 30 oktober 12.00 uur een mail naar [email protected]. Als u dan ook de tekst meestuurt (max. 3 minuten, iets meer dan een half A4) dan zorgt de griffie ervoor dat de raadsleden de tekst ook ontvangen. Zo kunnen zij zich ook goed voorbereiden.

Back to top button