Vliegenoverlast in delen Leek/Tolbert komende zomer waarschijnlijk fors minder door onderzoek experts en nieuw advies

LEEK/TOLBERT – Van mei tot begin november hebben vele bewoners van delen in Leek en Tolbert vorig jaar last gehad van vliegen. Heel veel vliegen.

Soms zo erg dat werken en wonen eigenlijk niet meer mogelijk was. En niet alleen op het bedrijventerrein langs de Diepswal, ook in de woonwijken was er sprake van grote overlast. De gemeente die aanvankelijk met eigen medewerkers en hulp van de omgevingsdienst op zoek is gegaan naar mogelijke veroorzakers kwam er niet uit.

Extra onderzoeken
In oktober is er op aandringen van de omwonenden contact gelegd met experts uit Wageningen. Deze organisatie is nu gekomen met een uitgebreid rapport en advies. Een rapport gebaseerd op feiten en niet op aannames. Minstens zo belangrijk:  het rapport is voorzien van een advies met praktische handvatten om de vliegenoverlast te beperken.

De gemeente heeft op haar beurt het advies voorgelegd aan de drie bedrijven op Diepswal die zeer waarschijnlijk de haard zijn van de plaag. Deze bedrijven die al aan bestrijding van de vliegen deden, zijn volgens de gemeente blij met expertise. Als er dan toch geld uitgegeven wordt aan bestrijding dan is een aanpak die werkt, te verkiezen boven een aanpak die minder tot geen resultaat heeft.

Tevreden
Positief zijn de bewoners, over de manier waarop de gemeente het onafhankelijk advies van de experts heeft overgenomen en er mee aan de slag is gegaan. Positief zijn ze ook over de bedrijven die het advies ter harte nemen en hun plan van aanpak hier op gaan afstemmen zodat de kans op vliegenoverlast deze zomer een flink stuk kleiner wordt.  “Als samen tot praktische oplossingen komen, de aanpak van de  nieuwe gemeente Westerkwartier is, dan zien we de we komende zomer met vertrouwen tegemoet!” Aldus een bewoner van het bedrijventerrein langs het Diepswal.

Lees ook: Uitslag onderzoek vliegenoverlast Leek/Tolbert; niet meer vliegen dan elders in de provincie
Lees ook: Vliegenplaag teistert Leek en Tolbert

Back to top button