Politiebureau Leek 2 jaar dicht voor metamorfose naar hoofdbureau gemeente Westerkwartier

LEEK – Op vrijdag 14 februari 2020 zal het politiebureau in Leek de deuren sluiten voor de duur van ongeveer 2 jaar. Het pand wordt verbouwd, omdat het op termijn het politiebureau van de politie Westerkwartier wordt.

Dit betekent dat tijdens de verbouwing politiemedewerkers van het basisteam Westerkwartier vanuit het politiebureau Zuidhorn gaan werken. Na de verbouwing zal het bureau in Leek in gebruik worden genomen. Deze verandering zal naar verwachting de komende twee jaar in beslag nemen en heeft geen invloed op de dienstverlening.

Aanpassingen huisvesting
Door de gemeentelijke herindeling is het basisteam Groningen Ommelanden West gewijzigd in het basisteam Westerkwartier. Basisteams van de politie volgen de gemeentegrenzen. Bij deze nieuwe situatie is gekeken naar de meest passende huisvesting. Er is gekozen voor een centraal politiebureau in Leek. Het huidige bureau in Zuidhorn zal op een nader te bepalen tijdstip verdwijnen als politielocatie. 

Dienstverlening van de politie
Om de dienstverlening richting de burgers van het Westerkwartier niet in het geding te laten komen, gaat het basisteam Westerkwartier meer flexibel werken. Door effectiever gebruik te maken van digitale middelen, zijn politieagenten steeds minder aan een bureau gebonden om de burger te bedienen. Een groot deel van het contact met de politie gebeurt tegenwoordig al via digitale wegen. Uiteraard hebben we ook oog voor de burger die digitaal minder vaardig is. Denk hierbij aan contactmomenten in een wijk, waar een (wijk)agent aanspreekbaar en bereikbaar is.

   
Back to top button