Detailhandelsvisie Westerkwartier gereed en ter inzage in de gemeente

WESTERKWARTIER – Vanaf september 2019 is er in de gemeente Westerkwartier gewerkt aan een nieuwe Detailhandelsvisie. In het visietraject hebben ondernemers en ondernemersverenigingen meegedacht.

Tijdens het hele traject heeft een begeleidingsgroep geformeerd vanuit de ondernemersverenigingen meegedacht. Wethouder Elly Pastoor is blij met de samenwerking met de ondernemersverenigingen en wil deze samenwerking graag voortzetten bij de uitvoering van de visie.

Alle inspanningen hebben er toe geleid dat het concept van de Detailhandelsvisie klaar is. Om iedere geïnteresseerde de mogelijkheid te geven om de visie in te zien ligt deze van dinsdag 25 februari tot en met dinsdag 7 april 2020 ter inzage bij de 4 publieksbalies van de gemeente.

U kunt de visie dan ook vinden op www.westerkwartier.nl. De reacties worden meegenomen in de raadsbehandeling van de visie.

In de visie is een analyse gemaakt van de trends en ontwikkelingen in de detailhandel. Samen met de begeleidingsgroep is daarna gekeken wat dit betekent voor de dorpen in onze gemeente. Het stuk wordt afgesloten met een uitvoeringsprogramma. Wanneer de gemeenteraad instemt met de visie zal het vervolgtraject ook samen met de ondernemersverenigingen in de verschillende dorpen worden gedaan.

Op maandagochtend 16 maart is er een inloopbijeenkomst waarbij iedereen vragen kan stellen over de visie. De inloopbijeenkomst is van 9.30 uur tot 12.30 uur in het gemeentehuis van Zuidhorn.

De planning is dat de visie wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 27 mei. Hierna  start het uitvoeringsprogramma van de visie.

Back to top button