Al ruim 1500 reacties op enquête visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier

WESTERKWARTIER – een visie voor de hoofdwegenstructuur in haar gebied. Voor de herindeling had iedere gemeente in het Westerkwartier haar eigen visie op het wegennet en het onderhoud en de inrichting daarvan.

Met de vorming van de gemeente Westerkwartier vanaf 1 januari 2019 ligt nu de opgave te komen tot één gezamenlijke integrale visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels de wegen in het Westerkwartier geïnventariseerd en geanalyseerd. Hierbij zijn ook de provincie Groningen en omliggende gemeenten betrokken.

Enquête
De gemeente wil ook van haar inwoners weten hoe zij de wegen in de gemeente gebruiken en hoe hun ervaringen daarmee zijn. Daarvoor heeft de gemeente tot en met 23 februari een digitale enquête uitgezet. Meer dan 1500 inwoners hebben deze enquête ingevuld.

Verantwoordelijk wethouder Infrastructuur en Verkeer, Geertje Dijksta-Jacobi: “Westerkwartier is een plattelandsgemeente. Voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de dorpen is een goed wegennet van groot belang. We zijn blij met deze respons. Het geeft aan dat inwoners graag mee willen denken over onze wegen en het onderhoud en de inrichting daarvan. Ik wil dan ook iedereen, die de moeite heeft genomen de vragenlijst in te vullen, hiervoor bedanken.” 

Resultaten
De gemeente gaat nu aan de slag met het verwerken van de verzamelde gegevens. In het najaar presenteert de gemeente de resultaten tijdens inloopavonden op diverse plaatsen in de gemeente. De data en locaties van deze inloopavonden maakt de gemeente tijdig bekend. De opbrengsten van de enquête en de inloopavonden neemt de gemeente mee in het opstellen van de visie Hoofdwegenstructuur.

   .
Back to top button