Wat was de oorzaak van de recente aardbeving in het Westerkwartier? VZ Westerkwartier dient motie in

WESTERKWARTIER – Afgelopen zaterdag 22 februari werd ook onze gemeente opgeschrikt door een aardbeving met de kracht van 1,4 op de schaal van Richter.

Wereldwijd komen aardbevingen voor. Meestal zijn die het gevolg van bewegingen van de aardkorst en vinden plaats op een diepte van ca. 15 tot 30 kilometer. Echter deze recente beving was, net als bij de andere bevingen in onze provincie, op slechts 3 kilometer diepte. Ook een lichte beving kan dan al voor schade aan gebouwen zorgen.

Op vragen gesteld door wethouder Westra aan de Nam is door hun geantwoord dat deze beving plaats heeft gevonden in het Marumveld.

Schade melden
Op de website van de Nam is  te lezen dat dit Marum-gasveld een klein gasveld is en  dat het geen relatie heeft met het grote Groningen  gasveld. Eventuele schade  moet daarom gemeld worden bij de NAM, Afdeling Grondzaken, postbus 28000, 9400 HH Assen. Online  kan dit via https://www.nam.nl/nieuws/2020/aardbeving-bij-opende.html

Motie VZ Westerkwartier
Deze beving in onze gemeente was tijdens de woensdagavond gehouden raadsvergadering een belangrijk onderwerp van gesprek.

De productie in het grote Groningenveld wordt versneld afgebouwd. De fractie van VZ Westerkwartier maakt zich zorgen dat de winning uit de kleine gasvelden nu gaat toenemen, met mogelijk grote problemen en ellende voor bewoners . VZ vindt dit niet acceptabel en wil dan ook een stop op deze winning. Zolang het nodig is kan er beter aardgas uit het buitenland geïmporteerd worden.

VZ fractievoorzitter Ytsen van der Velde diende daarom een motie in.

Hierin wordt onder andere het college opgeroepen om samen met andere gemeentes, die ook vlak bij kleine gasvelden liggen, op te trekken. Dit om zo samen minister Wiebes van Economisch Zaken en Klimaat (EZK)  te bewegen om zo spoedig mogelijk te stoppen met de winning in de kleine velden.

Groen Links had ook al vragen aan het college gesteld en heeft samen met de PvdA en D66 deze motie mede ondertekend.

Wethouder Westra vertelde, dat hij blij is met deze motie. Hij voelt het als een steun in de rug . Volgens de wethouder had het ministerie EZK al gehoord van deze motie en met hem gebeld. Verder gaf hij aan, dat er nog  geen schademeldingen binnen waren gekomen en dat hij in gesprek blijft met de NAM en met het ministerie.

De motie is dan ook door de hele raad aangenomen.

Minister Wiebes (EZK)
Voor het melden van schade in het Groningen gasveld geldt een zogenaamde “Omgekeerde bewijslast”. Dat houdt in dat geconstateerde nieuwe schade aan een pand in dit gebied  wordt gezien als gaswinningsschade. De NAM moet zelf met bewijzen komen als zij denkt dat het anders zit.

Deze omgekeerde bewijslast geldt echter niet voor de kleine velden zo heeft minister Wiebes besloten. Maar voor burgers is het niet te doen om zelf aan te moeten tonen waar  schade door veroorzaakt is. In navolging van topman Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen roept de motie op om dit ook voor de kleine velden te laten gelden .

Verder wordt het college gevraagd zich hard te maken voor een schadefonds, waardoor schadevergoedingen veel sneller uitbetaald kunnen worden. Minister Wiebes heeft immers zelf in 2018 in een brief aan de 2e kamer deze optie al genoemd.

Gasopslag Langelo
In de motie wordt ook gewaarschuwd voor de mogelijke problemen die een verhoogde gasopslag in het veld Langelo kan veroorzaken. Dit veld loopt onder andere langs Zevenhuizen, Leek tot aan Tolbert toe.

Volgens raadslid van VZ Westerkwartier Johan de Vries  heeft verhoogde gasopslag de laatste jaren al tot veel schadegevallen in de gemeente Noordenveld en Westerkwartier geleid.  Nu minister Wiebes toestemming heeft verleend voor een nog hogere maximale opslag nemen de risico’s alleen maar toe.

Johan de Vries is er ook persoonlijk niet gerust over : “ Ik woon in een voor aardbevingen extra kwetsbaar appartementengebouw in Leek. Deze ligt slechts  op een paar honderd meter van het opslagveld. We hebben in 2000 al eens te maken gehad met flinke scheuren in de muren en hopen dit niet weer mee te maken”.

Meten = Weten
Volgens het VZ raadslid is het voor het bewaken van de veiligheid heel belangrijk dat er veel meer gemeten gaat worden.  Goed meten geeft ook meer gevoel van zekerheid voor de bewoners. Hij pleit dan ook voor het plaatsen van versnellingsmeters langs het opslagveld en voor tiltmeters in risicovolle gebouwen zoals verpleeghuizen, scholen, gemeentehuizen en grote, zware gebouwen.

Boven de grond meten versnellingsmeters wat voor een effect een beving aan het oppervlakte heeft.

Tiltmeters geven bij bodembeweging extra informatie, zoals over de kanteling van gebouwen. Daardoor ontstaat een beter beeld van het verband tussen aardbevingen en schade aan gebouwen. Tiltmeters laten alles zien. Sluimerende opbouw van schade wordt nauwkeurig vastgelegd.

Eind vorig jaar heeft het college toegezegd om afspraken met de minister te maken over het intensief gaan meten. Johan de Vries zal het college vragen hoever het met deze plannen staat.

Back to top button