Onderhoud van bomen in de gemeente Leek

LEEK – In de komende periode is het weer tijd voor de reguliere groenwerkzaamheden aan de bomen in de gemeente Leek. De gemeente bezit ongeveer 23.000 bomen. Om dit bomenbestand gezond en vitaal te houden wordt ieder jaar aan een deel ervan onderhoud gepleegd. Op deze wijze wordt gemiddeld aan iedere boom 1 keer per 7 jaar onderhoud gepleegd.

Ondanks deze inzet kan een situatie ontstaan dat onderhoud niet meer volstaat om een boom gezond en vitaal maar bovenal veilig voor de omgeving te houden. Die situatie wordt vooral veroorzaakt door ziekten, bijvoorbeeld iepziekte, watermerkziekte, essensterfte, aantasting door schimmels, weersinvloeden, standplaats, etc.

In het kader van de zorgplicht controleert de gemeente de gemeentelijke bomen op vitaliteit en stabiliteit. Bij een aantal bomen is op deze punten gebreken aangetroffen. Sommige zijn zelfs al afgestorven. Om te voorkomen dat deze bomen schade veroorzaken gaat de gemeente deze bomen kappen.

Op jaarbasis zijn dit gemiddeld 200 bomen. Over het algemeen wordt elke gekapte boom vervangen door een jong exemplaar tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen, bij slechte groeiomstandigheden, concurrentie van andere bomen, etc.

Ieder jaar stelt de gemeente een kaplijst op met bomen die door verschillende oorzaken niet kunnen blijven staan.

Back to top button