Vervanging dode aanplant Nienoordsingel geslaagd

LEEK – Na uitvoerig onderzoek naar de oorzaak van de sterfte van de nieuw geplante beuken is aannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra medio maart van start gegaan met het vervangen van circa 100 beuken aan de Nienoordsingel in Leek.

Hoewel de onverwachte winterse weersomstandigheden nog voor een behoorlijke vertraging hebben gezorgd, zijn alle bomen nog in het lopende plantseizoen geplant.

 

Tijdens de werkzaamheden zijn de verwijderde dode bomen gecontroleerd op gebreken. Hierbij is gebleken dat een groot aantal bomen een te kleine kluit had en weinig haarwortels. Daarnaast bleek een aantal plantplaatsen te vochtig wat is hersteld door het aanbrengen van drainage.

 

Na het planten zijn de bomen en de plantplaatsen intensief gecontroleerd en is, waar nodig, watergegeven om het jonge en kwetsbare plantgoed meer kans te geven om aan te slaan.

 

Zes maanden na de plantwerkzaamheden is de nieuwe aanplant door de gemeente Leek en aannemer gezamenlijk beoordeeld. Tijdens deze beoordeling is gebleken dat van de 200 bomen er zes niet zijn aangeslagen. Een aantal dat ruim onder de gebruikelijke sterftepercentages in het eerste jaar ligt. In het najaar worden de niet aangeslagen bomen vervangen waarmee een succesvolle herplant is afgerond. De herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd binnen het werk van de aannemer.

 

Projecten

De kwaliteitsverbetering Nienoordsingel is onderdeel van het project Versterking Toeristische en Recreatieve Infrastructuur Landgoederenzone Leek-Roden, bestaande uit Nienoord in de gemeente Leek en Terheijl en Mensinge in de gemeente Noordenveld. Naast de restauratie en renovatie van de historische borg, de bruggen en de schelpengrot op het landgoed maken verkeerstoegankelijkheid en kwaliteitsverbetering van de Nienoordsingel deel uit van het project, evenals de aanleg van een wandelroute tussen Nienoord en het centrum van Leek, de aanleg van een Toeristisch Overstap Punt en het opstellen van een marketingvisie voor de drie landgoederen. Doel is de natuur- en cultuurhistorische waarden voor de toekomst te behouden en de sterke punten van de landgoederen verder te ontwikkelen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project, een ‘virtuele wandeling’ over het toekomstige landgoed en centrum van Leek en de achtergronden over het raadsbesluit kunt u kijken op www.leek.nl/nienoordsingel.

 

Subsidies

Het project is een uitwerking van de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden.  Het project wordt ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Europese subsidies (Europese Unie, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en provinciale en regionale (regio Groningen-Assen) subsidies.

   .
Back to top button