Textiel recycling in het Westerkwartier; voorlopig even thuis opslaan

WESTERKWARTIER – De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de branche die verantwoordelijk is voor de inzameling, verwerking en afzet van textiel.

De inzameling en verwerking van textiel gaat momenteel nog wel door, maar de afzet ligt volledig stil. Hierdoor moeten zij noodgedwongen alle textiel langer opslaan en nemen de kosten niet alleen toe maar wordt ook de kwaliteit van het textiel slechter.

Om deze branche nog een toekomst te bieden is het wenselijk dat de komende tijd zo weinig mogelijk textiel wordt aangeboden. Het verzoek van de gemeente aan u is dan ook om textiel tijdelijk thuis te bewaren en het niet in een textielcontainer of in de restafvalcontainer te doen. Daarnaast ook het verzoek om textiel/kleding niet te plaatsen bij de milieuboerroute.

De gemeente blijft meedenken met deze textielverwerkingsbedrijven om te zien hoe ze deze bedrijven kunnen steunen in deze periode. De gemeente Westerkwartier onderschrijft het belang van de continuering van de gescheiden inzameling van gebruikt textiel.

Back to top button