Westerkwartier start deze zomer met opstellen Omgevingsvisie

WESTERKWARTIER – Deze zomer start de gemeente Westerkwartier met het opstellen van een Omgevingsvisie. In deze Omgevingsvisie geeft de gemeente aan hoe de fysieke leefomgeving in de toekomst gebruikt en ingericht wordt.

De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren en bossen.

Omgevingsvisie als instrument van de Omgevingswet
In 2022 wordt de Omgevingswet naar verwachting landelijk ingevoerd. Deze wet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, verkeer, vervoer, milieu en water en zorgt ervoor dat we samen afspreken wát op wélke plaats mogelijk is. De Omgevingsvisie is een belangrijk instrument van de nieuwe Omgevingswet.

Schakelfunctie in het noorden

“Maar de Omgevingswet is voor ons niet de belangrijkste aanleiding om met deze opgave aan de slag te gaan”, aldus wethouder Hielke Westra. “Door de gemeentelijke herindeling, waarbij het grondgebied van vijf gemeenten betrokken is, hebben we niet alleen te maken met de nodige beleidsverschillen. Wij  moeten ons ook buigen over een heel groot grondgebied met veel kernen en hele verschillende landschappen. Inmiddels behoren we tot de top tien van Nederlandse gemeenten als het gaat om de hoeveelheid landoppervlak.

Binnen de provincie Groningen hebben we na Groningen de meeste inwoners.  Die veelheid aan kernen in ons gebied en diversiteit van het landschap geeft een breed palet aan kansen en uitdagingen waar we richting aan willen geven. Daarnaast is door de schaalvergroting onze positie in de regio anders geworden. Niet alleen geografisch, maar ook bestuurlijk. Onze gemeente ligt echt centraal in de drie noordelijke provincies langs de belangrijke vervoersassen over weg, water en spoor. Wij zien  een schakelfunctie voor onze gemeente in het noorden en hebben daarom het opstellen van de Omgevingsvisie ook als belangrijke opgave in ons collegeprogramma opgenomen.”

Samen aan de slag

Wethouder Hielke Westra: “Wij vinden het belangrijk dat wij onze inwoners nauw betrekken bij het opstellen van de Omgevingsvisie. We zullen de inwoners op verschillende momenten en op verschillende manieren betrekken tijdens het hele proces. Dat doen we eerst door het organiseren van de week van de Omgevingsvisie, waarin we het gebied intrekken met een foodtrailer om zo op uiteenlopende locaties in gesprek te komen met onze inwoners. We zoeken bijvoorbeeld scholen op, verzorgingshuizen en markten. Maar we organiseren ook bijeenkomsten en nemen de verenigingen van Dorpsbelangen mee. Bovendien wordt het inwonerspanel van de gemeente ingezet en een expertiseteam, bestaande uit vertegenwoordigers van partijen waar veel mee samengewerkt wordt. Tot slot maakt de gemeente ook gebruik van de digitale kanalen zoals de website voor het project en social media.”

Vaststellen in 2022
Het streven is dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vaststelt.

Voor meer informatie, klik hier: de omgevingswet

Back to top button