Hulp met natuurontwikkeling op landgoed Nienoord

LEEK – Tijdens de storm van maandag 28 oktober is op Nienoord een behoorlijk aantal bomen omgewaaid en of beschadigd. De gemeente Leek is nu druk bezig om de veiligheid te garanderen op het Landgoed.

Dankzij de storm zijn ook enkele bomen in het bos omgewaaid of beschadigd, die blijven liggen of staan in verband met natuurontwikkeling.

 

Voor veel planten en dieren is de aanwezigheid van dood hout een levensvoorwaarde. Daarbij is de verscheidenheid aan dood hout zeer belangrijk: staande en liggende stammen, stronken, takhout, etc. Ook de boomsoort is van belang. Hout dat niet te snel verrot, kan een geschikte woonplaats bieden aan insecten. Ook onder de mossen en korstmossen zijn er soorten die alleen of vrijwel alleen op dood hout voorkomen. Voor vogels, vleermuizen en andere zoogdieren is dood hout van betekenis door de aanwezigheid van holten als nest-, schuil- en/of slaapplaats. Verder is het dode hout voor deze soorten van belang als voedselbron, vanwege o.a. de vele insekten. Het Nederlandse bos kent maar een klein aandeel dood hout.

 

Bij windworp wordt de wortelkluit uit de grond getrokken en ontstaat daar een gat. Dit proces vindt veel plaats in natuurbossen en vergroot de ecologische variatie in het bos. Zo kan het met water gevulde gat een waardevol biotoop voor amfibieën vormen. Daarnaast zal bladval zich langzaamaan ophopen in het gat, dat voor structuurverschillen in de bodem zorgt. Ook leveren de omgetrokken grond nest gelegenheid voor vogels en insecten.

Back to top button