Baggerwerkzaamheden landgoed Nienoord

LEEK – Maandag 4 november is begonnen met baggerwerkzaamheden op landgoed Nienoord. In het kader van de functionele verbetering borggrachtenstelsel worden de watergangen rond de borg en de vijver ontdaan van slib en blad.

Na het gereedkomen van de werkzaamheden staat er weer voldoende water in de gracht zodat flora en fauna weer de kans krijgen zich te ontwikkelen. Door de vele bomen rond de gracht en de aanwezigheid van, beschermde, stinseplanten wordt de uitvoeringsruimte beperkt en is gekozen om het baggerslib niet met een kraan, maar met een schuifboot te verwijderen. Een schuifboot is een soort bulldozer die het baggerslib naar een overslagpunt schuift. Hier wordt het baggerslib met een kraan in een vrachtwagen geladen, waarna het naar een verwerkingsbedrijf wordt afgevoerd. Door het toepassen van deze werkwijze wordt tevens de overlast voor bezoekers tot een minimum beperkt.

Firma Jansma Drachten BV heeft het werk aangenomen en de baggerwerkzaamheden worden door Baggerbedrijf West Friesland BV uitgevoerd. Volgens de planning duren de werkzaamheden circa drie weken.

Back to top button