Gemeente Leek start met digitaal Gemeenteblad

LEEK – De bekendmakingen van verordeningen en andere officiële publicaties van de gemeente zijn vanaf 1 januari 2014 te vinden in het digitaal Gemeenteblad op www.leek.nl en op www.overheid.nl. Aanleiding hiervoor is dat gemeenten met ingang van 1 januari 2014 wettelijk verplicht zijn om hun algemeen verbindende voorschriften (verordeningen etc.) elektronisch bekend te maken.

Momenteel worden de Leekster verordeningen etc. bekend gemaakt via de Infopagina in de Midweek. Dit is na 1 januari 2014 geen rechtsgeldige manier van bekendmaking meer.

 

Gemeenteblad

Dit betekent dat alles wat nu in de gemeentelijke Infopagina staat, vanaf volgend jaar wordt gepubliceerd in het digitaal Gemeenteblad. Ook kunnen er informatieve berichten worden geplaatst in het digitale gemeenteblad. In 2011 is besloten op de Infopagina alleen nog de wettelijke taken te publiceren en daarnaast de agenda van raads- en raadscommissievergaderingen en informatieavonden aan te kondigen. Dit is de afgelopen jaren ook gebeurd. De gedrukte gemeentepagina blijft vooralsnog in de huidige vorm bestaan. Overige publicaties communiceert de gemeente via de website of via andere communicatiemiddelen aan de inwoners.

 

Alternatieven                                                                                                                                

Op de website van de gemeente www.leek.nl kan iedereen zich gratis abonneren op een e-mailservice via www.overheid.nl. Abonnees krijgen iedere week de voor hun relevante bekendmakingen via de

e-mail thuisgestuurd.

Niet iedereen heeft de beschikking over een internetverbinding. Daarom biedt de gemeente de mogelijkheid om de bekendmakingen in te zien op het gemeentehuis. Dit kan via twee computers met internetverbinding, die in de publiekshal staan. Ook op andere locaties in de gemeente zijn computers beschikbaar waar men gratis informatie op kan zoeken. Dit is onder meer mogelijk in de Bibliotheek, Vredewold en Punt 1.

Back to top button