Samenwerking centraal in Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Vier colleges en drie schoolbesturen in Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben ingestemd met het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) 2013-2016. Een stuurgroep, bestaande uit de portefeuillehouders Onderwijs van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en de algemeen directeuren van Westerwijs (openbaar onderwijs),  Penta Primair (christelijk onderwijs) en Noorderbasis (gereformeerd onderwijs), heeft dit document opgesteld als antwoord op de teruglopende leerlingenaantallen in het Westerkwartier.

In de gezamenlijke visie geven schoolbesturen en colleges aan dat een basisschool voor kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs over minimaal vier groepen dient te beschikken. Het is voor leraren erg moeilijk om in één klas aan drie of vier groepen tegelijkertijd les te moeten geven en daarbij ook nog naar niveau te differentiëren. Op een kleine school wordt het gehele takenpakket over enkele leraren verdeeld, en dat is zwaar en kwetsbaar. Kinderen kunnen op kleine scholen soms slechts met enkele leeftijdsgenoten optrekken. Kleine scholen zijn naar verhouding veel duurder dan grote scholen.

 

Gelukkig beschikt de regio Westerkwartier over een unieke samenwerking tussen Penta Primair en Westerwijs, waardoor samenwerkingsscholen een oplossing kunnen vormen om goed onderwijs in de dorpen te kunnen behouden. Voor meerdere dorpen zijn scenario’s ontwikkeld om mogelijk te gaan fuseren: Oostwold (reeds gerealiseerd), Aduard (reeds gerealiseerd), Noordhorn, Oldehove, De Wilp, Kornhorn, Nuis/Niebert, Noordwijk en Jonkersvaart. De verschillende opties worden met de belanghebbenden besproken.

 

De colleges bieden het RIHP ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. De schoolbesturen leggen het RIHP voor aan de geledingen van de scholen, waaronder de MR. Over de huisvestingsconsequenties vindt nader overleg plaats op het moment dat de scenario’s besproken zijn en een keuze is gemaakt. Voor de periode 2013-2016 wordt eerst uitgegaan van het gebruik van de bestaande schoolgebouwen.

 

De huidige samenwerking in de stuurgroep RIHP is als positief ervaren, en de vier gemeenten en de schoolbesturen willen hier een vervolg aan geven. Dit geldt in ieder geval voor de onderwijs-huisvestingszaken, waaronder het opstellen van een gezamenlijke Onderwijshuisvestingsverordening.

Back to top button