Natuurlijk Spelen!: Nieuw speelplekkenbeleid gemeente Leek

LEEK  – Natuurlijk Spelen! is de titel van het nieuwe speelplekkenbeleid van de gemeente Leek. De gemeente Leek heeft een notitie speelplekkenbeleid ontwikkeld over het omgaan met de bezuinigingen op de investeringen en het onderhoud van speeltoestellen en -locaties.

De leerlingen van de basisscholen hebben tegenwoordig veel apparatuur om mee binnen te spelen. Toch vinden ook zij het buiten spelen één van de mooiste ervaringen. Het is bovendien zeer gezond!

Vanuit het belang voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, wil de gemeente het Natuurlijk Spelen stimuleren en de belemmeringen daarvoor in de bebouwde omgeving zoveel mogelijk wegnemen.

 

De belangrijkste elementen uit het nieuwe speelplekkenbeleid zijn:

  • Het aantal formele speelplekken wordt teruggebracht en er wordt meer ingezet op natuurlijk spelen en het gebruiken van schoolspeelpleinen als buurtspeelplaatsen.
  • Voor de speeltoestellen en ondergronden wordt gekozen voor duurzamere materialen, met minder onderhoudskosten naar de toekomst toe.
  • Speelplekken worden minder specifiek op leeftijd ingericht, maar diverser en socialer van aard.
  • Het gebruik van informele speelplekken wordt gestimuleerd door ze meer in de bebouwde en groene omgeving op te nemen.
  • Waar veel informele en natuurlijke speelplekken zijn, zijn minder toestellen nodig.
  • Door het hondenpoepbeleid te handhaven, worden veel grasveldjes weer speelvriendelijker.

 

Bij het (her)inrichten van speelplekken worden de buurtbewoners betrokken om tot ontwerpen te komen en om draagvlak in de buurt te creëren. Bewonersinitiatieven worden gewaardeerd en waar mogelijk ondersteund.

 

We gaan met de directies van de basisscholen in overleg om het combineren van schoolpleinen en buurtspeelplaatsen te bespreken.

 

Op woensdag 4 december 2013 staat het beleid op de agenda van de raadscommissie. Inwoners kunnen hierbij gebruik maken van het spreekrecht.

Back to top button