Laatste fase herinrichting doorgaande route Aduard van start

Westerkwartier – Maandag 8 februari start Oosterhof Holman Infra bv uit Grijpskerk met de herinrichting van de Burgemeester van Barneveldweg in Aduard.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het asfalteren van de weg, aanleggen van trottoirs met gebakken klinkers, aanbrengen van nieuwe openbare LED-verlichting en het aanpassen van de kruising met de Albert Harkemaweg. De werkzaamheden duren tot eind maart. Na afronding van de werkzaamheden aan de Burgemeester van Barnevelweg volgt nog de herinrichting van de Burgemeester Seinenstraat. Als de werkzaamheden aan deze weg gereed zijn, zo rond eind juli, is hiermee het hele project Herinrichting doorgaande route Aduard uitgevoerd.

Project Herinrichting
De afgelopen jaren zijn veel werkzaamheden uitgevoerd in en rondom Aduard. De provinciale rondweg en de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal zijn al enige tijd in gebruik. De provincie Groningen heeft onlangs de sloop van de oude brug afgerond. Op deze plek zijn twee nieuwe ‘balkons’ gemaakt. Binnenkort plaatst de provincie hier nog een bankje en een informatiepaneel.

De gemeente heeft in 2019 de Albert Harkemaweg (tot de Wibrandusstraat) en de Heereweg heringericht. Afgelopen jaar is het laatste deel van de Albert Harkemaweg (tot de nieuwe brug) heringericht. In de Burgemeester Seinenstraat is zowel een nieuwe drinkwaterleiding als riolering aangelegd. Dit jaar rond de gemeente het project af met de herinrichting van de Burgemeester van Barneveldweg en Burgemeester Seinenstraat.

Streetprint Burgemeester Seinenstraat
Samen met een klankbordgroep met bewoners, ondernemers van de straat en dorpsbelangen heeft Buro Hollema uit Rolde een ontwerp gemaakt voor de Burgemeester Seinenstraat. Basis voor het ontwerp was ‘Het nieuwe Wonder van Aduard’. Broekema Wegenbouw bv uit Groningen voert de werkzaamheden uit. Deze bestaan ook onder meer uit het asfalteren van de weg, aanleggen van trottoirs en het aanbrengen van LED-verlichting.

Bijzonder detail bij het asfalteren is, dat in de toplaag van het asfalt een zogenaamde streetprint wordt gemaakt. In het warme asfalt wordt een vorm gedrukt waardoor de rijbaan de uitstraling krijgt van een klinkerbestrating. Daarnaast worden, in overleg met de bewoners, stoepen van natuursteen of geveltuintjes aangelegd.

Wethouder Infrastructuur en Verkeer Geertje Dijkstra-Jacobi: “Als de werkzaamheden aan deze beide straten zijn afgerond, is het project Herinrichting doorgaande route Aduard gereed. Een project waarin we veel hebben gevraagd van de bewoners van Aduard. Om mee te denken en te praten over de herinrichting, maar ook begrip en geduld voor de overlast die de werkzaamheden met zich meebrengen en mee hebben gebracht. Gelukkig zitten we in de laatste fase van de herinrichting. Als eind juli de finale afronding is van het project, staat het dorp Aduard er weer prachtig bij.”

Meer informatie over de herinrichting is te vinden op www.westerkwartier.nl/routeaduard

Back to top button