Verhuizing muziekonderwijs Leek

Djembé-1LEEK – Vanaf 6 mei 2013 start het muziekonderwijs in de gemeente Leek op een nieuwe locatie.

In de komende meivakantie verhuist de Coöperatieve Vereniging Kunstbedrijven Westerkwartier van de Huishoudschool in Tolbert naar rsg de Borgen, vestiging Nijeborg in Leek. Een vrijgekomen gedeelte wordt voor dit muziekonderwijs ingericht. Aan de Oldenoert krijgt het muziekonderwijs een eigen entree. Het muziekonderwijs in de gemeente Leek wordt uitgevoerd door de Coöperatieve Vereniging Kunstbedrijven Westerkwartier. De nieuwe locatie is in nauwe samenwerking tussen Kunstbedrijven, de directie van rsg de Borgen en de gemeente Leek bepaald.

Door het onderbrengen van het muziekonderwijs binnen rsg de Borgen is er samenwerking mogelijk. Er wordt gedacht aan het organiseren van naschoolse of binnenschoolse muziekworkshops of -lessen. De lokalen zijn ruim en voldoen aan de eisen die aan de akoestiek worden gesteld. Het slagwerklokaal wordt geïsoleerd uitgevoerd. Bovendien ligt de locatie centraal in de kernen Leek en Tolbert, goed bereikbaar en met voldoende parkeergelegenheid. De samenwerking is inmiddels gestart, voor de kerstvakantie werden er workshops gehouden op school, met onder andere  Djembé lessen. In november 2010 besloot de gemeente na een herbezinning op het eigendom van gebouwen in principe al tot de afstoting van ondermeer de Huishoudschool te Tolbert. Het voornemen is om dit gebouw, dat de laatste jaren weinig werd gebruikt, binnenkort in de vrije verkoop te brengen.

Foto: Gemeente Leek

Back to top button