Nieuwbouw woonzorgcentrum De Hoorn Marum dit voorjaar van start

Marum – De gemeente Westerkwartier heeft de vergunning verleend voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum De Hoorn aan de Nachtegaalstraat in Marum. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de inwoners van Marum en bewoners van het bestaande woonzorgcentrum in vervulling.

Vervanging van het woonzorgcentrum staat al jaren op de planning. In 2019 heeft Woningcorporatie Woonzorg Nederland de gemeente benaderd over haar plannen voor nieuwbouw van De Hoorn en deze gepresenteerd. Nu de vergunning definitief is, kan de bouw van start. Woningcorporatie Woonzorg Nederland wordt eigenaar van het pand. Zonnehuisgroep Noord blijft huurder. Ontwikkelaar Plegt Vos voert de bouw uit en start dit voorjaar met de bouw. Naar verwachting kunnen de bewoners medio 2022 over naar het nieuwe gebouw, dat naast het huidige gebouw verrijst. Bewoners hoeven dan maar één keer te verhuizen. Wanneer alle bewoners over zijn, wordt het oude pand gesloopt. Er wordt nog gekeken naar een mogelijke invulling van deze plek.

Modern gebouw
Nieuwbouw van De Hoorn is nodig, omdat het huidige pand al langere tijd niet meer voldoet aan de eisen. Het oorspronkelijke verzorgingshuis uit 1967 is sterk verouderd en niet geschikt voor complexe verpleeghuiszorg. Het nieuwe gebouw speelt goed in op de toenemende behoefte aan intensieve langdurige zorg in Marum en omstreken. Het wordt een modern gebouw met 66 zorgstudio’s verspreid over drie verdiepingen. Bewoners met een intensieve zorgbehoefte wonen straks in kleine groepen samen in een huiselijke omgeving. Ze beschikken over een eigen studio met sanitair en delen ruime gemeenschappelijke huiskamers voorzien van een keuken, eet- en zithoek met televisie.

Samen
De centrale en lokale cliëntenraad van Zonnehuisgroep Noord is vanaf het begin van het proces betrokken bij het opstellen van de visie, het plan van eisen en de locatiekeuze. Zij hebben, net als de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht, positief geadviseerd over de locatiekeuze op het huidige terrein. Stichting Marumer Belang is als aanspreekpunt tussen de gemeente en de inwoners van Marum ook in de plannen meegenomen. Ook de omwonenden zijn geïnformeerd over de nieuwbouw.

Aanwinst
Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Met de nieuwbouw van De Hoorn krijgt Marum een prachtig eigentijds woonzorgcentrum, dat voldoet aan de huidige richtlijnen voor zorg. Een gebouw waar bewoners op een prettige manier kunnen wonen met alle moderne faciliteiten en zorgmogelijkheden. Ook omwonenden en inwoners van het dorp profiteren van deze nieuwbouw en kunnen gebruik maken van de faciliteiten en activiteiten in het woonzorgcentrum. Dit nieuwe multifunctioneel woonzorgcentrum is een mooie en welkome aanwinst voor de bewoners en voor de inwoners van Marum.”

Back to top button